Reactivate


Вие...

  • сте на възраст над 35 години?
  • сте гражданин и законно пребиваващ в държава — членка на ЕС?
  • сте затруднен в намирането на работа или възможност за обучение във вашата страна?
  • желаете да се преместите да работите в друга държава — членка на ЕС?

Ако е така, тогава Reactivate може да e точното решение за вас.

Какво се предлага за мен?

Reactivate представлява схема на ЕС за трудова мобилност в помощ на гражданите на ЕС на възраст над 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга страна от ЕС, както и на работодателите да намерят квалифицирана работна сила. Тя има за цел да предостави на лица, търсещи работа, и особено на безработни, подходящи предложения за платен труд в цяла Европа. Минималната продължителност на договорите за работа и стажове трябва да е най-малко 6 месеца (за стажове може да важи по-кратък период).

Чрез схемата Reactivate можете да получите информация, съдействие за търсене на работа, свързване с работодатели и наемане на работа. Освен това може да отговаряте на условията за финансова помощ за събеседване в чужбина, както и за покриване на определени разходи, например за езиково обучение, признаване на квалификации или преместване в отправната държава.

От какви квалификации имам нужда?

В схемата Reactivate могат да участват кандидати с различна степен на образование и/или професионален опит.

Как мога да участвам?

Ръководството за схемата Reactivate представя условията и правилата за участие.

По-долу може да намерите препратки към водещите служби по заетост и техните партньорски служби, предлагащи тази схема. Ако тези услуги все още не се предлагат във вашата страна или някои препратки за определени държави не са активни, можете да се свържете с водещите служби по заетост.

За повече подробности можете да направите справка в списъка на службите по заетост по схемата Reactivate и техните партньори на ниво ЕС.