Какво представлява Drop'pin@EURES?


Drop’pin@EURES е мястото, където предприятията и организациите могат да рекламират и предлагат на младежта възможности, имащи за цел да помогнат на младите европейци да направят първите си стъпки на пазара на труда. Сред възможностите на тази онлайн платформа са професионална подготовка, стажове, програми за обучение, курсове за електронно обучение, езикови курсове, подкрепа за мобилност, професионални напътствия и наставничество и др. Независимо каква професионална възможност търсите, за да увеличите шансовете си да намерите работа в Европа, на Drop’pin@EURES ще намерите нещо полезно.

Освен това Drop’pin@EURES улеснява търсенето на подходящи млади кандидати за предлаганите възможности, като предоставя достъп до голям брой квалифицирани лица, търсещи работа, в Европа. Чрез тази платформа работодателите имат възможност да преглеждат биографии на потенциални кандидати онлайн и съответно да изберат най-подходящия кандидат. В допълнение инструментът позволява на организациите да публикуват директно на портала възможности за младежта, които са видими от младите членове на EURES в цяла Европа.

 

What is the Digital Opportunity traineeships initiative?

j

The Digital Opportunity is a pilot project that will provide cross-border traineeships for up to 6,000 students and recent graduates in 2018-2020. The Digital Opportunity trainees will strengthen their digital skills in fields like cybersecurity, big data, quantum technology, machine learning, digital marketing and software development. The first traineeships will start in June 2018 and the interns will receive an allowance of around 500 EUR per month. The pilot project will be financed by Horizon 2020 and implemented through Erasmus+.

Explore the Digital Opportunity traineeships here to get on board!