Какво представлява Drop'pin@EURES?


Drop’pin@EURES е мястото, където предприятията и организациите могат да рекламират и предлагат на младежта възможности, имащи за цел да помогнат на младите европейци да направят първите си стъпки на пазара на труда. Сред възможностите на тази онлайн платформа са професионална подготовка, стажове, програми за обучение, курсове за електронно обучение, езикови курсове, подкрепа за мобилност, професионални напътствия и наставничество и др. Независимо каква професионална възможност търсите, за да увеличите шансовете си да намерите работа в Европа, на Drop’pin@EURES ще намерите нещо полезно.

Освен това Drop’pin@EURES улеснява търсенето на подходящи млади кандидати за предлаганите възможности, като предоставя достъп до голям брой квалифицирани лица, търсещи работа, в Европа. Чрез тази платформа работодателите имат възможност да преглеждат биографии на потенциални кандидати онлайн и съответно да изберат най-подходящия кандидат. В допълнение инструментът позволява на организациите да публикуват директно на портала възможности за младежта, които са видими от младите членове на EURES в цяла Европа.

 

Какво представлява инициативата Digital Opportunity traineeships (стажове в рамките на проекта „Цифрова възможност“)?

j

„Цифрова възможност“ е пилотен проект, който дава възможност да се провеждат трансгранични стажове за 6 000 студенти и наскоро дипломирали се за периода 2018—2020 г. Стажантите по проекта ще затвърдят цифровите си умения в области като киберсигурност, големи информационни масиви, квантови технологии, машинно самообучение, цифров маркетинг и разработване на софтуер. Първите стажове ще започнат през юни 2018 г., като на стажантите ще се отпуска стипендия от 500 EUR на месец. Пилотният проект се финансира от „Хоризонт 2020“ и се изпълнява в рамките на „Еразъм +“.

Разучете Digital Opportunity traineeships тук, за да можете да се включите и вие!