Какво представлява Drop'pin@EURES?


Drop’pin@EURES е мястото, където предприятията и организациите могат да рекламират и предлагат на младежта възможности, имащи за цел да помогнат на младите европейци да направят първите си стъпки на пазара на труда. Сред възможностите на тази онлайн платформа са професионална подготовка, стажове, програми за обучение, курсове за електронно обучение, езикови курсове, подкрепа за мобилност, професионални напътствия и наставничество и др. Независимо каква професионална възможност търсите, за да увеличите шансовете си да намерите работа в Европа, на Drop’pin@EURES ще намерите нещо полезно.

Освен това Drop’pin@EURES улеснява търсенето на подходящи млади кандидати за предлаганите възможности, като предоставя достъп до голям брой квалифицирани лица, търсещи работа, в Европа. Чрез тази платформа работодателите имат възможност да преглеждат биографии на потенциални кандидати онлайн и съответно да изберат най-подходящия кандидат. В допълнение инструментът позволява на организациите да публикуват директно на портала възможности за младежта, които са видими от младите членове на EURES в цяла Европа.