• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Нови възможности за велосипеден техник в Норвегия

Намирането на работа може да бъде предизвикателство, особено ако сте избрали област, в която не се предлагат много възможности във вашата страна. За някои хора, като полския велосипеден техник Гжегош Особка, решението е преместване в чужбина.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal EURES best practice Работодатели External stakeholders ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Internal EURES news Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО Норвегия ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories Полша ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Success stories ОБРАЗОВАНИЕ Youth

13/06/2019


„Твоята първа работа с EURES“ помага на младите португалски фармацевти да намерят работа в Скандинавия

През 2009 г. фармацевтичната промишленост в Швеция бе трансформирана, когато повторно регулиране на монополизирания от държавата пазар я отвори за частния сектор.

Прочети повече >>

26/10/2018


Хотел в Германия спешно запълни свободни работни места с помощта на EURES

За предприятията в секторите на хотелиерството и туризма е по-важно от всякога да намерят персонал от чужбина за запълване на свободните работни места. Малките и средни предприятия обаче невинаги разполагат с ресурсите или мрежите, необходими за международен подбор на служители.

Прочети повече >>

07/09/2018


Норвежка пивоварна, която произвежда занаятчийско пиво, получава помощ от EURES, за да обучи служител от Италия

Малка занаятчийска пивоварна, която изтъква с гордост своя традиционен подход към производството, приветства млада италианка, чийто опит от собствената ѝ страна я прави идеалният кандидат за нуждите на „Kinn Bryggeri“. Подкрепата, предоставена чрез схемата Твоята първа работа с EURES (ТПРЕ), помага на това малко предприятие да обучи новия член на своя персонал.

Прочети повече >>

12/08/2016


Нефтеният и газов сектор в Норвегия в криза — EURES Дания предлага помощ на желаещите да намерят работа

Много висококвалифицирани инженери, чиито умения са допринесли за успеха на нефтения и газов сектор в Норвегия, са съкратени заради рекордно ниските цени. Благодарение на съдействието на EURES Дания обаче някои от тях получават нови възможности за реализация в други сектори, включително и във вятърната енергетика.

Прочети повече >>

26/07/2016


Кариерата на една французойка в Норвегия се развива блестящо

Решението на Камий Бруневал да остави всичко и да се премести да живее в Норвегия е свързано с любовта ѝ към начина на живот и красивата природа в страната. Двадесет и петгодишната жена мечтае още от детска възраст да се премести в Норвегия. Дори тя обаче е изненадана колко добре се развиват кариерата и социалният ѝ живот след установяването в Осло.

Прочети повече >>

08/03/2016


Търсещи работа от Испания проверяват за възможности на Испанско-скандинавски ден на труда

Денят на труда, състоял се в Мадрид на 16 декември, привлича работодатели от Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и Естония, които се срещнат с хора, готови да се преместят в Северна Европа. Почти 800 души се регистрират за участие в събитието, което предлага 24 изложения, в това число трима работодатели, които набират персонал на място.

Прочети повече >>

12/02/2016


Когато любовта се среща с шоколада на брега на норвежки фиорд

Романтичните преживявания през ваканцията обикновено не променят хода на вашия живот. Но когато Бенгт Далберг от Швеция отива в норвежкия фиорд Гайрангер и се влюбва, той решава да направи всичко възможно, за да остане. Резултатът е работилница за ръчно направен шоколад и кафене край един от най-живописните фиорди в света.

Прочети повече >>

27/11/2015


Португалски здравни специалисти отиват с уменията си в Северна Норвегия

За едно младо семейство от Лисабон новият живот в Норвегия започва с целево езиково обучение. Днес те работят като медицински лаборант и фармацевт в град, намиращ се близо до Северния полярен кръг, и имат дъщеря на почти две години, която бързо става двуезична.

Прочети повече >>

17/11/2015


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.