• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Още един щастлив бенефициер споделя историята си с EURES Испания

През ноември 2018 г. публикувахме статия за Хуан Карлос — бенефициер на EURES, който сподели историята си на Facebook страницата EURES Испания. През декември Алехандра Франч от Сарагоса беше последният бенефициер на EURES, който сподели опита си в социалната мрежа. Ето и историята на Алехандра.

Прочети повече >>

21/02/2019


Видео блог: Хосе намира работа в Швеция благодарение на Reactivate

Хосе от Португалия разказва как Reactivate, програма на ЕС за професионална мобилност, която подкрепя свободното движение на работници над 35...

Прочети повече >>

29/01/2019


Бъди си сам шеф: нарастване на броя на самостоятелно заетите лица

Все повече хора се отказват от традиционните отношения работодател-служител в полза на работа по договор с различни клиенти.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Business /Entrepreneurship СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal Европа ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Търсещи работа Labour market news/mobility news ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО News/reports/statistics ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Recruiting trends ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ Youth Reactivate Your first EURES job

14/12/2017


Нова година — нова работа в друга държава!

Поставихте ли си цели за новата година? Какво ще кажете за нова работа в друга държава? Защо 2018 да не стане годината, която ще промени живота ви?

Прочети повече >>

26/12/2017


Имате ли навършени 35 години или повече? Безработен ли сте? Дайте тласък на професионалното си развитие с помощ от „Reactivate“

Работа зад граница не само за онези, които са пропуснали години и са дипломирани наскоро. Схемата на ЕС за професионална мобилност „Reactivate“ има за цел да помогне на по-възрастни работници, които искат да разширят хоризонтите си.

Прочети повече >>

27/07/2017


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.