• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

EURES helps Croatian university graduate build career abroad


EURES helps Croatian university graduate build career abroad


„Нова среда, нова култура и нови хора“: EURES помага на търсеща работа от Франция да намери позиция в Ирландия

Благодарение на подкрепата на EURES , Флоранс Пернок от Нормандия намира работа при френски туроператор в Ирландия. Флоранс ни разказа за преместването в Ирландия, сподели съвети за други, които търсят работа в чужбина, както и своите планове за бъдещето.

Прочети повече >>

18/10/2019


От Париж в Дъблин: Историята на Жулиет

Жулиет работи в Париж, когато за първи път попада на EURES. Девет от всеки десет души, завършили икономика във Франция, намират работа по специалността в Париж. Жулиет търси промяна и иска да отиде в чужбина. Тъй като вече е работила като доброволец извън страната си, тя решава, че е време да си потърси работа в друга държава.

Прочети повече >>

12/09/2019


От Ирландия до Хърватия и обратно — как EURES помага на големи компании да набират служители от чужбина

„Marriott International“ е една от най-реномираните хотелиерски вериги в света, управляваща повече от 6 000 хотела в над 122 държави. За работата с толкова разнообразна клиентела са необходими служители, които владеят повече от един език, и „Marriott“ постоянно търси способни нови служители.

Прочети повече >>

01/06/2018


Пътят към успеха на стартиращи предприятия в Европа: поглед през годините

Siemens, Lego, Gucci, Virgin и Skype са световноизвестни марки. Взети заедно те осигуряват работа на хиляди хора, развиват дейност в стотици държави и се радват на значителни приходи.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Business /Entrepreneurship СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Чехия Дания ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal External EURES news ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Финландия Франция ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО Германия ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Internal EURES news Търсещи работа Labour market news/mobility news ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Learning opportunities ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО Холандия News/reports/statistics ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Швеция ОБРАЗОВАНИЕ Обединено кралство Youth Ирландия Extranet

20/03/2018


Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


Actiris International — специализирано звено за подпомагане на работодатели със седалище в чужбина с цел наемане на търсещи работа лица от Брюксел

Международният отдел на публичната служба по заетостта в Брюксел улеснява европейските работодатели да наемат подходящи хора за съответната работа.

Прочети повече >>

21/12/2017


Трудова борса на разстояние едно кликване: таланти в областта на ИТ от цяла Европа се регистрират в Европейски онлайн ден на труда в Ирландия

Представете си за момент, че търсите работа, имате образование по софтуер/ИТ или умения в областта на бизнес услугите и се стремите към професионално развитие. Къде бихте потърсили нови възможности? Едва ли бихте прелиствали брошури на някоя трудова борса. Най-вероятно ще ви намерят да правите, ако не всички, то преобладаващата част от проучванията си във всемогъщия Интернет.

Прочети повече >>

14/06/2017


Партньорство за набиране на персонал привлича медицински работници от Италия в ирландски домове за възрастни хора

Ирландия се стреми да привлича компетентен персонал за своите над 400 дома за възрастни хора, особено в селските райони. От март 2016 г. съвместен проект между ЕURES Ирландия и ЕURES Италия им помага да назначат осем висококвалифицирани медицински работници от Италия, като се очакват кандидатури и по други обяви за свободни работни места.

Прочети повече >>

25/10/2016


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.