• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Пазарът на труда и работните места в ЕС през 20-те години на ХХI в.

Как ще изглежда светът на труда след 10 години? Още ли ще работим на същите работни места в същите сектори и със същите умения? Кои ще бъдат нашите колеги?

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal Работодатели Европа External EURES news ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Исландия Търсещи работа Labour market news/mobility news ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО News/reports/statistics ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Recruiting trends ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Швейцария ОБРАЗОВАНИЕ Обединено кралство

28/02/2020


Обслужването на едно гише означава по-добър достъп за трансграничните търсещи работа

В EURES-T Горен Рейн кипи усилена дейност. Службата обхваща четири региона на териториите на Германия, Франция и Швейцария, работи на френски и немски език и обслужва почти 100 000 трансгранични работници. Задачата да се обхване толкова голяма географска зона — да не говорим за постоянните многобройни прояви, работни форуми и дейности — не оставя много свободно време на съветниците на EURES. Поради това, за да помогне да се ускорят нещата, „ЕURES-T Горен Рейн“ стартира обслужване на едно гише.

Прочети повече >>

08/03/2017


Кратък контакт в чужбина може да ви помогне да подобрите своята автобиография

Когато Бренда ван де Клундерт завършва Haagse Hogeschool със специалност „Европеистика“, тя иска да си намери работа, която да е свързана с нейната нова квалификация и да ѝ даде възможност да разшири перспективите пред себе си. Затова се обръща към своя съветник на EURES Петер де Лееде, установен в Дордрехт, Нидерландия, за да разбере какви възможности има в чужбина.

Прочети повече >>

19/07/2016


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.