• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Млада двойка от Словакия намира възможност в Нидерландия

Чрез предоставяне на достъп до стажове, чиракуване и работни места на пълно работно време в цяла Европа, EURES помага на младите хора да намерят възможности. След като преминават през много трудности при търсене на работа чрез онлайн агенции, Петра и Мартин се обръщат за помощ към EURES.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal Работодатели ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО Холандия ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Словакия Success stories ОБРАЗОВАНИЕ Youth

06/12/2019


Словашки практиканти придават европейски привкус на френски ресторант


Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


Предлагане на качество и количество на трудовата борса в Словакия


Инвестирайте в своето бъдеще с платен стаж и обучение в Германия

Единадесет млади хора от Словакия и Испания заминаха за Източна Германия това лято, за да научат какво точно означава да си болногледач на възрастни хора. С подкрепата на MobiPro-EU (The Job of My Life) и EURES те получиха място за едномесечен стаж в избрана от тях област, като същевременно изучаваха немски език безплатно.

Прочети повече >>

21/10/2016


Много посетители на трудовото изложение в Братислава — ЕURES в готовност да предложи експертни съвети

Над 50 000 търсещи работа, повече от 200 работодатели и няколко информационни служби на ЕС дойдоха на Job Expo 2016, най-голямата трудова борса в Словакия, което показва колко много хора искат да се възползват от възможността да работят в чужбина.

Прочети повече >>

24/05/2016


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.