• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Conference celebrates 15 years of EURES supporting jobseekers and employers in Poland

The 25th anniversary of EURES also marks 15 years since Poland joined the EURES network back in 2004. To celebrate this, the Regional Labour Office in Poznań organized the ’25th EURES Anniversary in the EU / 15th EURES Anniversary in Poland’ Conference.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES External EURES news ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Labour market news/mobility news ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО News/reports/statistics ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Partners in European mobility Полша ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Recruiting trends ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ Extranet

14/01/2020


Полска студентка по медицина усъвършенства умения в Австрия

Мрежата EURES е пълна с възможности за млади хора — от стажове и практики до постъпване на щатна работа в цяла Европа. Търсейки възможности за работа през своя академичен отпуск, студентка по медицина от Полша се обръща за помощ към EURES.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Австрия СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal EURES best practice Работодатели ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories Полша ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Success stories ОБРАЗОВАНИЕ Youth

07/10/2019


Нови възможности за велосипеден техник в Норвегия

Намирането на работа може да бъде предизвикателство, особено ако сте избрали област, в която не се предлагат много възможности във вашата страна. За някои хора, като полския велосипеден техник Гжегош Особка, решението е преместване в чужбина.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal EURES best practice Работодатели External stakeholders ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Internal EURES news Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО Норвегия ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories Полша ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Success stories ОБРАЗОВАНИЕ Youth

13/06/2019


Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


Поляк, търсещ работа, намира подходяща работа в чужбина


„Твоята първа работа с EURES“ помага на млад мъж от полски произход да се възползва от преимуществата на Италия!

Мацией Словиковски, 25-годишен мъж от полски произход, живеел и работел като главен готвач в оживено бистро в сърцето на Лондон. Всичко това приключва, когато преди няколко месеца се регистрира в EURES и животът му започва напълно да се променя.

Прочети повече >>

14/09/2017


ЕURES Полша помага на 26 търсещи работа да намерят работно място в чужбина


Предлагане на качество и количество на трудовата борса в Словакия


Завръщане в родината: Големи улеснения за завръщащите се полски граждани

За хората е характерен естественият стремеж да пътуват, да се местят и да получават нови впечатления. Нека признаем, че постоянната активност е един от вторичните продукти на нашия все по-глобализиращ се свят. Същевременно обаче напоследък се забелязва обратната тенденция. Днес се оказва, че все повече поляци, които живеят зад граница, са започнали да мислят за завръщане в родината. Докато преди 15 години тенденцията беше да напускат родната си страна в търсене на по-добри шансове, сега поляците търсят възможности за работа отново в родината си. В миналото въпросът беше защо. Днес единственият въпрос е кога...

Прочети повече >>

07/06/2017


Надежда за сценаристите

ЕURES Швеция отваря възможности за шведските сценаристи в цяла Европа с интересна проява за наемане на работа, състояла се в Полша.

Прочети повече >>

10/05/2017


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.