• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Meeting Point Jobs Fair in Pordenone Gave Job Opportunities to Jobseekers from Denmark, Malta and Sweden

On November 6 and 7 2019, the 12th Meeting Point job fair took place in Pordenone, Italy. This event focused on training and work orientation.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Дания ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal External EURES news External stakeholders ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Internal EURES news Италия Търсещи работа Labour market news/mobility news ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Малта СТРОИТЕЛСТВО News/reports/statistics ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Partners in European mobility ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Recruiting trends ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Швеция ОБРАЗОВАНИЕ Extranet

23/01/2020


Да помогнем на Европа да се възползва от най-новите технологии

Триизмерният (3D) печат е бързо разрастваща се индустрия, която с всяка година предлага все повече работни места и възможности. За да се възползват от тях, хората се нуждаят от правилните умения и знания. Проекти като 3D-Help са разработени именно с тази цел.

Прочети повече >>

12/04/2019


Сътрудничеството с EURES допринася за запълване на свободни работни места за научни служители в Малта


Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


Сезонната работа е в центъра на вниманието по време на испанския Средиземноморски ден на труда

Денят на труда на Балеарските острови за 2016 г., организиран от SOIB-EURES и насочен към сезонна работа, привлече хиляди посетители и доведе до над 300 предложения за работа на местно равнище и в чужбина. Успехът на мероприятието беше подпомогнат значително от предварително намиране на съответствия между профилите на търсещите работа и предлаганите работни места, както и предварителните реклами в социалните медии и уебсайтовете на EURES

Прочети повече >>

08/07/2016


Гръцки съветник на EURES не щади усилия, за да помогне на медицинска сестра да намери работа в Малта

Евангелия Бакаси е висококвалифицирана медицинска сестра, но не успява да намери работа по специалността си в Гърция. И когато член на семейството ѝ предлага да разшири търсенето си и да провери възможностите за работа в чужбина чрез ЕURES, тя решава да опита.

Прочети повече >>

19/02/2016


Специалисти по набиране на персонал и работодатели търсят специализирана подкрепа от ЕURES Малта

Редица преуспяващи сектори на този средиземноморски остров — от софтуер да хазартни онлайн игри — спешно търсят нови служители. ЕURES Малта има малък екип, но заслужава похвала за проактивната си подкрепа на фирми за набиране на персонал и работодатели, които обслужват тези сектори ежедневно.

Прочети повече >>

06/11/2015


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.