• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Пет ключови въпроса за вашата анкета за връщане на работа във връзка с COVID-19

Тъй като след пандемията от COVID-19 работните места започват да се отварят, време е да разберете какво е отношението на вашите служители към връщането на работа. За да получите представа за възгледите им и да се подготвите за повторно отваряне, можете да използвате петте най-важни въпроса от нашето проучване за връщането на работа.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Австрия Белгия България Business /Entrepreneurship СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Кипър Чехия Дания ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal Работодатели Естония Европа ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Финландия Франция ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО Германия Гърция ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА Hints and tips ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Унгария Исландия Италия ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Латвия Learning opportunities ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Литва Люксембург ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Малта СТРОИТЕЛСТВО Холандия Норвегия ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Полша Португалия ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Румъния ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Словакия Словения Испания Швеция Швейцария ОБРАЗОВАНИЕ Ирландия Хърватска Лихтенщайн ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

24/08/2021


Да помогнем на Европа да се възползва от най-новите технологии

Триизмерният (3D) печат е бързо разрастваща се индустрия, която с всяка година предлага все повече работни места и възможности. За да се възползват от тях, хората се нуждаят от правилните умения и знания. Проекти като 3D-Help са разработени именно с тази цел.

Прочети повече >>

12/04/2019


Нов живот в Литва

Паоло Камайони имаше нужда от промяна. С подкрепата на EURES той смени Италия с Литва и не съжалява за решението си.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal EURES best practice ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Италия Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Литва Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Success stories ОБРАЗОВАНИЕ

05/04/2019


Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


От търсещ работа към предприемач — схемата „Гаранция за младежта“ помага на жена от Литва да сбъдне мечтата си

Года Токерес винаги е имала амбицията да работи в творческата сфера. Не ѝ е съвсем ясно обаче как да придобие необходимите умения и знания, за да го постигне.

Прочети повече >>

01/11/2017


Предлагане на качество и количество на трудовата борса в Словакия


Вълнуващи нови професионални перспективи за творците, които осветяват градовете ни

Когато на визитната ви картичка пише „светлинен творец“, комплиментите валят един след друг, но откриването на стабилна работа може да се окаже проблем. Въпреки това бъдещето вече изглежда по-светло за редица творци в този сектор, след като талантът им бе представен на потенциални работодатели на среща в Стокхолм в рамките на специална инициатива на EURES.

Прочети повече >>

04/11/2016


Ускорено обучение за вашата първа работа с цифрови технологии

Ако съчетаете нови технически умения с ключови „социални умения“, ще имате повече шансове да намерите работа и да запазите работното си място. Това е концепцията, на която се основава „FIT4Jobs“, ирландска инициатива за обучение за заетост, която неотдавна беше успешно реализирана в пет други държави от ЕС.

Прочети повече >>

26/08/2016


Възможности за стаж очакват някои късметлии сред студенти по медицина

Научете нови методи на работа, придобийте практически опит, опреснете английския си, като получавате заплащане за това. EURES Литва работи в екип с „Jark Healthcare“, агенция за заетост, за да даде възможност на студенти по медицина да получат летни стажове в Обединеното кралство, които може да им осигурят предимство за професионалното им развитие.

Прочети повече >>

26/01/2016


За този семеен бизнес, зависещ от наемането на сезонни работници, ЕURES се оказва жизненоважен съюзник

Когато съпрузите Кенет и Биргит Андерсон от Швеция поемат семейното стопанство за отглеждане на ягоди през 1991 г., именно чуждестранните берачи поддържат бизнеса жизнеспособен. Но наемането на работници от чужбина се оказва скъпо и отнема много време, без да се броят сложностите с езиковата бариера. За помощ за преодоляване на тези и други пречки семейство Андерсон се обръща към ЕURES.

Прочети повече >>

24/11/2015


непоемане на отговорност

Статиите са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Съдържанието им не отразява непременно гледната точка на Европейски Орган По Труда (ЕЛА) нито Европейската комисия. Освен това, ЕURES, нито ЕЛА не поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети.