• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Да помогнем на Европа да се възползва от най-новите технологии

Триизмерният (3D) печат е бързо разрастваща се индустрия, която с всяка година предлага все повече работни места и възможности. За да се възползват от тях, хората се нуждаят от правилните умения и знания. Проекти като 3D-Help са разработени именно с тази цел.

Прочети повече >>

12/04/2019


Нов живот в Литва

Паоло Камайони имаше нужда от промяна. С подкрепата на EURES той смени Италия с Литва и не съжалява за решението си.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal EURES best practice ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Италия Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Литва Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Success stories ОБРАЗОВАНИЕ

05/04/2019


Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


От търсещ работа към предприемач — схемата „Гаранция за младежта“ помага на жена от Литва да сбъдне мечтата си

Года Токерес винаги е имала амбицията да работи в творческата сфера. Не ѝ е съвсем ясно обаче как да придобие необходимите умения и знания, за да го постигне.

Прочети повече >>

01/11/2017


Предлагане на качество и количество на трудовата борса в Словакия


Вълнуващи нови професионални перспективи за творците, които осветяват градовете ни

Когато на визитната ви картичка пише „светлинен творец“, комплиментите валят един след друг, но откриването на стабилна работа може да се окаже проблем. Въпреки това бъдещето вече изглежда по-светло за редица творци в този сектор, след като талантът им бе представен на потенциални работодатели на среща в Стокхолм в рамките на специална инициатива на EURES.

Прочети повече >>

04/11/2016


Ускорено обучение за вашата първа работа с цифрови технологии

Ако съчетаете нови технически умения с ключови „социални умения“, ще имате повече шансове да намерите работа и да запазите работното си място. Това е концепцията, на която се основава „FIT4Jobs“, ирландска инициатива за обучение за заетост, която неотдавна беше успешно реализирана в пет други държави от ЕС.

Прочети повече >>

26/08/2016


Възможности за стаж очакват някои късметлии сред студенти по медицина

Научете нови методи на работа, придобийте практически опит, опреснете английския си, като получавате заплащане за това. EURES Литва работи в екип с „Jark Healthcare“, агенция за заетост, за да даде възможност на студенти по медицина да получат летни стажове в Обединеното кралство, които може да им осигурят предимство за професионалното им развитие.

Прочети повече >>

26/01/2016


За този семеен бизнес, зависещ от наемането на сезонни работници, ЕURES се оказва жизненоважен съюзник

Когато съпрузите Кенет и Биргит Андерсон от Швеция поемат семейното стопанство за отглеждане на ягоди през 1991 г., именно чуждестранните берачи поддържат бизнеса жизнеспособен. Но наемането на работници от чужбина се оказва скъпо и отнема много време, без да се броят сложностите с езиковата бариера. За помощ за преодоляване на тези и други пречки семейство Андерсон се обръща към ЕURES.

Прочети повече >>

24/11/2015


Литовска строителна фирма запълва свободни работни места бързо и лесно благодарение на подкрепата на ЕURES

Строителната фирма Рrojektana, установена в Каунас, Литва, се развива много успешно, въпреки че действа в труден икономически климат. Основната ѝ работа е поставяне на основи на строителни площадки в Литва, Латвия, Беларус и Русия. Обемът на постъпващите искания за работа е обаче толкова голям, че често им се налага да наемат персонал и трябва да търсят по-надалеч необходимите профили на уменията. Projektana е наясно с ползите от наемане на работници чрез мрежата ЕURES.

Прочети повече >>

29/09/2015


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.