• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


Предлагане на качество и количество на трудовата борса в Словакия


Тясното сътрудничество на ЕURES между държавите — най-добрата услуга за търсещи работа и работодатели

ЕURES е общоевропейска мрежа с контакти отвъд границите на Европа. Съветниците, които се срещат редовно и често работят съвместно, имат възможността да насочват хората, търсещи работа, към подходящите фирми за набиране на персонал. Двама членове на мрежата EURES от Унгария и Румъния обясняват как този подход работи на практика и защо е важен.

Прочети повече >>

03/11/2015


Унгарско-австрийско партньорство на ЕURES помага на стартиращи предприятия

Начините на работа се променят — много традиционни работни места отстъпват пред новите технологии и все повече предприятия предпочитат да възлагат поръчки на подизпълнители пред стандартната форма на заетост. В контекста на тези нови тенденции ЕURES също променя методите си за оказване на помощ на търсещите работа.

Прочети повече >>

04/04/2017


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.