• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

You want to work in Cyprus? A handy guide has got you covered from A to Z…

In 2019, EURES is celebrating 25 years of mobility success. The “Know Before You Go To Cyprus” campaign is just one of many EURES success stories that continues to benefit jobseekers across Europe.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Best practices България СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Кипър ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal EURES best practice Работодатели External EURES news ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Румъния ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ Youth

10/12/2019


EURES member organisations make free movement a reality for healthcare workers


На път с EURES Финландия

ЕС подпомага множество проекти в селските райони на Финландия. В края на април 2019 г. EURES Финландия и Europe Direct Pohjois-Satakunta поканиха група ученици и преподаватели на обиколка с автобус в околността, за да видят лично резултатите от тази подкрепа.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Best practices СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ Мрежата на EURES EURES Portal EURES best practice ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Финландия ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Internal EURES news ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Learning opportunities ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ Youth

07/06/2019


Обслужването на едно гише означава по-добър достъп за трансграничните търсещи работа

В EURES-T Горен Рейн кипи усилена дейност. Службата обхваща четири региона на териториите на Германия, Франция и Швейцария, работи на френски и немски език и обслужва почти 100 000 трансгранични работници. Задачата да се обхване толкова голяма географска зона — да не говорим за постоянните многобройни прояви, работни форуми и дейности — не оставя много свободно време на съветниците на EURES. Поради това, за да помогне да се ускорят нещата, „ЕURES-T Горен Рейн“ стартира обслужване на едно гише.

Прочети повече >>

08/03/2017


Пътуване с минибус разпространява сред работодатели послание за трудовата мобилност в ЕС

С минибус, освежителни напитки и дребни закуски, съветникът Таина Туовинен прекарва няколко дни из Сатакунта, Югозападна Финландия. Целта е да се разясни на местните предприятия с чуждестранен персонал как ЕURES Финландия може да им помогне, по-специално чрез курсове по фински/шведски език.

Прочети повече >>

02/03/2017


Млади шведи получават помощ за професионалната си реализация в сектора на хотелиерството и кетъринга в Дания

Стажанти от Швеция, които желаят да намерят работа в сектора на хотелиерството и кетъринга в Дания, получават помощ под формата на двуседмичен курс, организиран в рамките на трансграничното сътрудничество на EURES в регион Йоресунд. Инициативата е реализирана като пилотно проучване с цел тясното обвързване на съдържанието на курса и заявените от работодателите потребности.

Прочети повече >>

29/01/2017


Нефтеният и газов сектор в Норвегия в криза — EURES Дания предлага помощ на желаещите да намерят работа

Много висококвалифицирани инженери, чиито умения са допринесли за успеха на нефтения и газов сектор в Норвегия, са съкратени заради рекордно ниските цени. Благодарение на съдействието на EURES Дания обаче някои от тях получават нови възможности за реализация в други сектори, включително и във вятърната енергетика.

Прочети повече >>

26/07/2016


Moving to Denmark for work? The Workindenmark's Spouse Programme will help your partner find a job too

You don’t need to put your career on hold if your spouse is moving to Denmark for work, as Tiago Silva found when his wife was recruited as a psychiatrist in a Danish hospital. He made the most of Workindenmark Spouse Programme which offers coaching and advice to help partners into employment.

Прочети повече >>

17/09/2015


След повече от 30 години в помощ на хората да си намират работа, пенсиониращ се съветник на ЕURES съветва как да се преместите успешно

От 32 години Барбара Гортер-Захута подбира подходящи хора за предлаганите възможности, като 15 от тези години са прекарани в мрежата на ЕURES в Нидерландия. Тя се пенсионира през април и я потърсихме с молба да си припомни за промените, на които е била свидетел, и да каже какво е нужно, за да се почувствате у дома си в една нова страна.

Прочети повече >>

28/05/2015


Основно ръководство за изграждане на мрежа от контакти

Изграждането на мрежа от контакти се състои в създаване на връзки, разпространяване на името ви и получаване на възможности, които може да не сте имали при стандартно търсене на работа онлайн. Има много неща, за които да се помисли, особено когато става въпрос за действително участие в събитие за изграждане на мрежа от контакти, затова разделихме процеса на три основни стъпки, които да ви помогнат да се подготвите, да използвате разумно времето си и да извлечете максимална полза от този опит.

Прочети повече >>

08/06/2017


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.