• Събития

Статии с новини


Открийте вашите новини

Пет ключови въпроса за вашата анкета за връщане на работа във връзка с COVID-19

Тъй като след пандемията от COVID-19 работните места започват да се отварят, време е да разберете какво е отношението на вашите служители към връщането на работа. За да получите представа за възгледите им и да се подготвите за повторно отваряне, можете да използвате петте най-важни въпроса от нашето проучване за връщането на работа.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Австрия Белгия България Business /Entrepreneurship СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Кипър Чехия Дания ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal Работодатели Естония Европа ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Финландия Франция ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО Германия Гърция ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА Hints and tips ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Унгария Исландия Италия ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Латвия Learning opportunities ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Литва Люксембург ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Малта СТРОИТЕЛСТВО Холандия Норвегия ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Полша Португалия ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Румъния ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Словакия Словения Испания Швеция Швейцария ОБРАЗОВАНИЕ Ирландия Хърватска Лихтенщайн ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

24/08/2021


Полска студентка по медицина усъвършенства умения в Австрия

Мрежата EURES е пълна с възможности за млади хора — от стажове и практики до постъпване на щатна работа в цяла Европа. Търсейки възможности за работа през своя академичен отпуск, студентка по медицина от Полша се обръща за помощ към EURES.

Прочети повече >>

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Австрия СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal EURES best practice Работодатели ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Търсещи работа ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Условия на живот и труд ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Personal success stories Полша ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Success stories ОБРАЗОВАНИЕ Youth

07/10/2019


EURES помага на търсещи работа от Германия да намерят работа в австрийския туристически сектор

EURES Германия и Австрия обединиха усилия с център за работни места в Долна Саксония, за да помогнат на 12 дълготрайно безработни лица да намерят работа в туристическия сектор в Австрия.

Прочети повече >>

28/02/2019


Как да се възползвате максимално от Drop’pin@EURES: организации


Лято в Хърватия, зима в Австрия: един човек, търсещ работа, успя да го постигне

С великолепната си брегова линия, Хърватия е популярна туристическа дестинация през лятото, което означава, че има голямо търсене на квалифицирани и опитни служители в хотелския и ресторантския бранш.

Прочети повече >>

22/11/2017


Предлагане на качество и количество на трудовата борса в Словакия


Брошура с практическа насоченост улеснява хората, които пристигат в Австрия, за да живеят и работят там

Ако обмисляте възможността да заминете на работа в Австрия, си струва да разгледате внимателно новата брошура със заглавие „Живот и работа“, публикуваната от EURES Австрия. Брошурата, която съдържа повече от 60 страници с полезни факти и информация относно всички аспекти на успешното преместване в Австрия, е задължително четиво за всеки, който обмисля такова преместване.

Прочети повече >>

21/02/2017


Нова работа в Австрия отваря по-широки хоризонти пред търсеща работа словенка

Ана-Мария Вратанар, която е от малко село в Словения, търси работа в своята страна, когато попада на обявя за свободно работно място, която предизвиква нейното любопитство. Обявата, изложена в местното бюро по труда, е за работа в семеен хотел в Австрия. „Казах си: Защо не?“ Тя се свързва със съветника на EURES Жарко Маркович, който работи в Любляна.

Прочети повече >>

13/01/2017


Унгарско-австрийско партньорство на ЕURES помага на стартиращи предприятия

Начините на работа се променят — много традиционни работни места отстъпват пред новите технологии и все повече предприятия предпочитат да възлагат поръчки на подизпълнители пред стандартната форма на заетост. В контекста на тези нови тенденции ЕURES също променя методите си за оказване на помощ на търсещите работа.

Прочети повече >>

04/04/2017


Динамичен видеоклип посочва международни възможности за търсещи работа

Искате ли да разширите хоризонтите си, да придобиете нови умения или да дадете тласък на своето професионално развитие с проект за международна мобилност? Ако сте на възраст между 18 и 30 години, вижте забавния нов видеоклип от Actiris International, службата за международни назначения към брюкселската обществена служба по заетостта Actiris.

Прочети повече >>

11/10/2016


непоемане на отговорност

Статиите са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Съдържанието им не отразява непременно гледната точка на Европейски Орган По Труда (ЕЛА) нито Европейската комисия. Освен това, ЕURES, нито ЕЛА не поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети.