• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

„Твоята първа работа с EURES“ дава надежда на млада жена от Италия

Програмата на ЕС за трудова мобилност „Твоята първа работа с EURES“ (YfEJ) помогна на млада жена при прехода от временната заетост в Италия към работа на пълно работно време в областта на обслужването на клиенти в България.
Picture

Дезире Монтеризи от Верчели в Италия наскоро е напуснала сезонната заетост в сферата на продажбите и решава да посети малък панаир на заетостта заедно с приятел. Отначало тя не е настроена оптимистично и очаква да обикаля от щанд на щанд, като най-добрият резултат да бъде евентуално друг временен договор. Това обаче, което Дезире открива, е възможност да живее и работи зад граница.

„На тази малка масичка видях съобщение: „Търсим тридесет опитни специалисти с италиански език в областта на обслужването на клиенти.“ Обявата е от дружество, наречено Euroccor, със седалище в София. Не знаех нищо за България, но пък си помислих — „Защо не?“ — споделя Дезире.

Предишният трудов стаж на Дезире включва поредица от длъжности на временен договор в областта на обслужването на клиенти. Работата ѝ е доставяла удоволствие и много натрупан опит, но краткосрочните договори не са достатъчни, за да гарантират независимост. „Необходимо ми беше да си докажа, че мога да създам нещо за себе си“, добавя тя. „Това наистина е случай, когато човек е на правилното място в правилния момент“.

След установяване на първия контакт на панаира на трудовата заетост, Дезире е поканена от Euroccor на презентация в Торино и в същия ден с нея е проведено интервю. Тя преминава интервюто успешно и получава предложение за длъжността „служител в център за контакти“, която с готовност приема.

В този момент Дезире се регистрира в YfEj, за да кандидатства за помощ за преместване в новия си дом в България.

„Твоята първа работа с EURES“ оказва подкрепа и на работодателя на Дезире по отношение на процедурата за набиране на персонал: „Програмата улеснява процеса на набиране на персонал и достъпа до международните пазари на труда“, споделя Диана Милотинова от Euroccor. „Консултантите ни подкрепяха по време на цялата процедура и акцентираха върху конкретните нужди на дружеството.“

„Активно използваме както Reactivate [сходна схема на ЕС за мобилност за търсещи работа лица на възраст над 35 години], така и YfEj и сме доволни от процеса на набиране на персонал, намиране на кандидати и финансовата подкрепа, предоставена на дружествата за програми за интегриране“, обяснява Диана.

Международната дейност на Euroccor изисква персонал с различни езикови умения, по-специално с майчин език френски, нидерландски, а в случая на Дезире, италиански. Диана твърди, че дружеството се обръща за помощ към YfEj, когато „необходимостта от назначаване на кадри с майчин език, различен от българския, налага търсене на потенциални кандидати извън България“.

В действителност, управляващият съдружник на Euroccor Райнхилде Мьойс ни разказа, че Euroccor е първото дружество в България, което започва да използва YfEj  след стартирането на инициативата.

След използване на схемата за мобилност в продължение на няколко години, около 60 % от персонала на Euroccor вече се състои от чужди граждани, по-голямата част от които са били наети чрез инициативата за трудова мобилност в рамките на ЕС.

„Дружеството е доволно от услугите и подкрепата от страна на YfEj, тъй като това дава възможност за търсене на кандидати в собствените им страни“, споделя Диана. „Консултантите винаги са в помощ като оказват актуална и навременна подкрепа във връзка с въпроси, повдигнати от дружеството“.

За Дезире най-трудно от всичко е напускането на любимите си хора, но също и опасението, че може да се премести и да открие град или работа, които не харесва. Всичко обаче се развива, надминавайки очакванията ѝ.

„Тук съм от три месеца и наистина харесвам града и работата. Истински съм щастлива от избора си. Може би и вие, които четете това, имате същите съмнения като мен. Да остана или да замина? Бих ви предложила да заминете и просто да опитате“, споделя тя. „Какво толкова може да се загуби?“

Твоята първа работа с EURES е схема за мобилност на работната сила в Европейския съюз. За да научите повече за възможностите за заетост и обучение в ЕС или за да намерите служители с уменията, от които се нуждаете, свържете се с една от службите по заетостта, работещи по проекта, или влезте във връзка с местния съветник на EURESчрез портала ЕURES.

 

Връзки по темата:

Твоята първа работа с EURES

Портал ЕURES

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на консултантна ЕURES

Условия на живот и труд в държавите от EURES

База данни с работни местана EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

14/06/2018

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.