• Събития

Статии с новини


Обратно

Четири начина, по който пандемията от COVID-19 промени работните ни практики

COVID-19 промени живота ни по много начини, включително работните ни практики. Пандемията оказа влияние върху начините, по който използваме технологиите, върху равновесието между професионалния и личния живот и бъдещето на гъвкавото работно време.
Picture

Запознайте се с четирите най-големи промени в работните ни практики.

 

 

1.   Широко приложение на технологиите

Когато на милиони хора по света им беше казано да работят от вкъщи заради пандемията на COVID-19, те приспособиха начина си на работа чрез новите технологии. Работата в екип в условията на дистанционен труд зависи много от онлайн инструментите. Присъствените заседания бяха заменени с конферентни разговори онлайн чрез платформи като Zoom и Microsoft Teams, което даде възможност на служителите да участват в заседанията от своите всекидневни и спести време и пари. Тези онлайн платформи преодоляха пречките, породени от дистанцията, и поддържаха хората във връзка. Благодарение на тях работата от вкъщи стана по-удобна, а колегите можеха да продължат да си сътрудничат по проекти.

 

2.   Равновесие между професионалния и личния живот

Когато предприятията решиха, че не е безопасно да се ходи в офиса, много служители и работодатели за пръв път започнаха работа от вкъщи. Това означаваше, че не трябва да прекарват голяма част от деня в обществения транспорт или в задръствания по магистралите. Хиляди хора се оказаха с повече свободно време, а в някои случаи постигнаха по-добро равновесие между професионалния и личния живот. Тъй като разполагаха с повече време, служителите бяха в състояние да правят каквото обичат във времето, през което обикновено пътуват от работа към къщи. За някои това означаваше, че могат да спят по-дълго и да отделят повече време на приготвянето на закуската или на разходките с кучето, преди да влязат в работния си профил.

 

3.   Комуникация

Макар да смятате, че работата от вкъщи ограничава контактите между колегите, това невинаги е така. Като принуди предприятията да преминат към дистанционна работа, пандемията показа на работодателите и служителите, че добрата комуникация е възможна и извън офиса. Работата от вкъщи подтикна много предприятия да проучат различни средства за съвместна работа, чрез които заседанията и дискусиите можеха да протичат онлайн. Инструментите предоставиха също възможност за социализиране. Колегите могат да се обаждат един на друг и да разговарят, както биха го правили в офиса или на обяд, за да са в течение на новостите в личен план и в работата.

 

4.   Гъвкавост

Обикновено работодателите не са склонни да разрешават работа от вкъщи и гъвкаво работно време. При дистанционен труд работодателят трябва да има доверие на служителите, че ще продължат да бъдат продуктивни и да работят качествено, без да присъстват физически на определено място. След като опитаха дистанционен труд по време на пандемията, работодателите може да са по-склонни в бъдеще да проявяват необходимото доверие в персонала, за да разрешават работа от вкъщи. Това може да доведе до повече възможности за гъвкаво работно време. Работата от вкъщи не е за всеки, но сега много хора имаха възможност да се научат да управляват времето си и да се адаптират към различна работна среда. Възможно е да са били по-продуктивни. Пандемията от COVID-19 показа, че няма само един начин на работа — начините са много.

 

С различните ограничителни мерки, които се въвеждаха навсякъде по света, се промениха работните ни практики, за някои предприятия тези промени може би ще бъдат трайни.

 

За повече съвети относно работата от вкъщи вижте нашата статия „Как да бъдете продуктивни, когато работите от дома“.

 

Връзки по темата:

Zoom

Microsoft Teams

Как да бъдете продуктивни, когато работите от дома

 

11/06/2020

непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.