• Събития

Статии с новини


Picture

Bас в момент, когато епидемията от COVID-19 е обхванала целия ЕС. Европейската комисия координира общоевропейски мерки срещу разпространението на епидемията от COVID-19 с цел подпомагане на секторите на общественото здравеопазване и намаляване на социално-икономическите последици в ЕС. Мобилизираме всички налични средства, за да помогнем на държавите — членки на ЕС, да координират националните си мерки. Вижте тук за всички последни новини от Комисията във връзка с коронавируса.

Предприемат се строги мерки, за да се ограничи разпространението. Комисията разбира последиците от затварянето на границите за свободното движение на работещите хора, и по-специално на онези от тях, които редовно пътуват до работата си в друга държава — членка на ЕС. Във връзка с това Комисията издаде нови практически съвети, за да се гарантира, че пътуващите работници и служители в ЕС, особено в критичните професии за борба с пандемията от коронавируса, могат да достигнат работното си място. Повече информация можете да намерите тук.

Надяваме се, че се пазите и сте здрави.

08/04/2020

непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.