• Събития

Статии с новини


Обратно

EURES — Германия: подкрепа за търсещите работа лица и за работодателите в цялата страна и в чужбина

Искате да се преместите в Германия и да си намерите работа? Или пък имате фирма в Германия и се нуждаете от чуждестранни служители? В каквото и положение да се намирате, EURES — Германия ще ви помогне.
Picture

Каква помощ могат търсещите работа да получат от EURES — Германия?

EURES — Германия има много опит, що се отнася до предоставянето на трансгранични услуги за хора, живеещи в една държава и работещи в друга. Предлагаме също чудесна услуга за всички заинтересовани търсещи работа лица от всички краища на Европа, което включва текстови съобщения, гореща телефонна линия, уебинари и европейски онлайн дни на заетостта. Можете да се свържете със съветниците на EURES — Германия чрез портала EURES и на уебсайта Make it in Germany.

 

А как помагате на работодателите?

Германските работодатели могат да публикуват обявите си за свободни работни места на портала EURES. Нашите съветници на EURES помагат на работодателите да участват в онлайн и офлайн процедури за наемане на служители, като същевременно подкрепяме целеви схеми за мобилност.

 

Защо според вас хората трябва да дойдат да работят в Германия? Какво им предлага страната?

Изследванията показват, че удовлетворението на работещите в Германия е доста високо, а страната е една от най-популярните дестинации за имигриране в света. Тя предлага разнообразие от възможности за работа в различни икономически сектори и за широк кръг от нива на квалификация (напр. в здравеопазването, логистика, ИТ, хотелиерство и строителство).

Както е посочено на уебсайта Make it in Germany: „Германия претендира за множество социални постижения и това се цени високо от много хора, независимо от пол, възраст или произход. Сред тези постижения са политическата и икономическата стабилност на страната, социално ангажираното ѝ общество, разполагащо с редица мрежи за социална сигурност, зачитането на свободата на убежденията и религията, система от всеобхватни и финансово достъпни здравни грижи, поддържането на върховенството на закона, силната роля на неправителствените организации и профсъюзите и голямото значение, което се придава на образованието.“

 

А работодателите? Какви ползи има фирмата от чуждестранния служител?

Чуждестранните служители могат да запълнят недостиг на умения и работна ръка. Те предлагат също езикови умения, междукултурни познания, нови идеи и нови перспективи. Освен това те допринасят с нови начини за решаване на проблемите и могат да помогнат фирмата ви да достигне до нови целеви групи в други страни.

 

Неотдавна заснехте няколко видеоматериала за съветници на EURES от цяла Германия. Ще споделите ли какво ви подтикна да го направите?

Идеята дойде покрай кампанията #EURES25, която наскоро отбеляза 25-ия рожден ден на EURES. Искахме да подкрепим честванията с послание от Германия, което разпространява информация за услугите, предлагани от всички наши членове и партньори.

Основното послание на EURES е „ние сме тук, за да ви помогнем, когато имате нужда от съвет във връзка с трудовата мобилност в Европа“, а ефектът е най-силен, когато посланието идва от самите съветници на EURES. Неотдавна бяхме заедно на една конференция и това беше идеалният момент да заснемем материалите.

 

Защо избрахте формата на видеото?

Заснетият материал създава жива представа и дава възможност на търсещите работа и работодателите да видят лицата на EURES!

 

Кои са основните послания, които искате хората да отнесат със себе си, след като са гледали видеоматериалите?

EURES може да предложи много. Съветниците на EURES са енергични и мотивирани хора, които ще ви помогнат да намерите работа или да се свържете със служител в цяла Европа. Съветниците от EURES — Германия са на разположение ежедневно и работят от различни части на Германия, предоставяйки трансгранична и транснационална подкрепа за наемането на работа във всяка област.

 

Благодарим на младшия специалист от EURES Lena Kocanis, която предостави съдържанието на тази статия.

 

Връзки по темата

Видеоматериал за EURES — Германия

EURES — Германия

Уебсайт Make it in Germany

Факти за Германия

Федерална агенция по заетостта

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

25/02/2020

непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.