• Събития

Статии с новини


Обратно

Как да организираме успешно онлайн интервю за работа

COVID-19 принуди много работодатели да започнат да провеждат интервютата си онлайн. За тези, които не са наясно с процеса, ориентирането както от социална, така и от технологична гледна точка може да е плашещо. Разгледайте нашите съвети за организиране на успешно онлайн интервю за работа.
Picture

1. Създайте процедура и ясно я оповестете

Уверете се, че е създадена процедура за онлайн интервюта и че тя е ясно оповестена както сред членовете на вашия екип за набиране на персонал, така и сред кандидатите. Това може да включва например документ, споделен с персонала, в който подробно се описват важните промени, довели до преминаване към онлайн интервюта или забележка в обявите за работа, чрез която се дава информация, че интервютата за дадена позиция ще се провеждат в онлайн среда. Най-добрите практики във връзка с интервютата, като изключване на звука на телефона и известията на компютъра, както и запомняне на невербални сигнали (контакт с очи през камерата, изражение на лицето и др.) също могат да бъдат от полза. Документирането и оповестяването на процеса по този начин ще помогне да се сведат до минимум объркването и смущението както за интервюиращите, така и за интервюираните лица.

2. Изпратете на кандидатите подробни инструкции

Изпратете на кандидатите подробни инструкции за процеса на онлайн интервюиране с достатъчно дълго предизвестие. Поради големия брой платформи за видеоконферентни връзки, някои кандидати може да не са запознати с избраната от вас платформа. Включете указание за всеки софтуер, който може да се наложи да бъде изтеглен, както и всички изисквания за потребителско име и парола. Това също е добра възможност да очертаете очакванията на вашия екип относно интервютата с кандидати. Възможно ли е интервюиращите да поискат пример от предишни проекти на кандидатите или ще ги помолят да се явят на писмен тест? В колко часа ще започне и завърши интервюто и от кой ще бъде домакин?

Помислете за това да поискате от кандидатите да се свържат с платформата за провеждане на техните интервюта няколко минути по-рано, за да се гарантира, че всичко работи правилно. Като предпазна мярка можете да предоставите и допълнителен телефонен номер, на който кандидатите могат да се свързват с вас, както и да им предложите да предоставят свой допълнителен телефонен номер за връзка.

3. Пробно интервю

Насърчавайте интервюиращите лица да организират пробно интервю с колега преди срещите им с кандидати. Проблеми с връзката могат да се отразят зле на вашата компания, така че интервюиращите трябва предварително да се запознаят с използваната технология, като осигурят време за отстраняване и разрешаване на проблемите. Това включва проверка дали микрофонът, уебкамерата, аудио и интернет връзката на техните компютри са изправно функциониращи.

4. Последващи действия

След като онлайн интервюто приключи, вашите последващи действия трябва да включват изпращане на лично съобщение до кандидата, за да му благодарите за отделеното от него време. Освен това можете да решите да поискате обратна връзка относно процеса на интервюиране: кои са били добрите страни и кое може да бъде подобрено? Това ще ви даде възможност да повишите удовлетвореността на бъдещите кандидати.

Ако е приложимо, уведомете кандидатите за всички предстоящи етапи, включително кога могат да научат дали успешно са преминали интервюто и дали могат да бъдат изискани някакви допълнителни интервюта, оценки или проверки на личните им досиета.

Надяваме се тези съвети да ви помогнат успешно да организирате онлайн интервю за работа!

За повече съвети за справяне с въздействието на пандемията върху света на труда, вижте нашите седем най-добри съвета за намаляване на тревожността, свързана с връщането на работа в офиса.

 

Връзки по темата:

Седемте най-добри съвета за намаляване на тревожността, свързана с връщането на работа в офиса

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

15/07/2021

непоемане на отговорност

Статиите са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Съдържанието им не отразява непременно гледната точка на Европейски Орган По Труда (ЕЛА) нито Европейската комисия. Освен това, ЕURES, нито ЕЛА не поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети.