• Събития

Статии с новини


Обратно

Как пандемията може да засегне сферата на труда през 2021 г.

Пандемията от COVID-19 промени живота ни по много начини, особено на работното място. Здравната криза засегна работните графици, инструментите, средата и приоритетите. Прочетете, за да разберете защо светът на труда може да се промени през 2021 г.
Picture

По-гъвкави условия на труд

Една от най-големите промени, предизвикани от пандемията, беше внезапното преминаване към работа от дома. Независимо дали са подготвени или не, в рамките на едно денонощие на организациите се наложи да преминат към дистанционна работа. Не само работата от дома се превърна в новото нормално положение, но и станахме свидетели и на промяна в работното време. Понякога родителите се справят едновременно и с отговорностите за полагане на грижи за деца, а други започват работа по-рано или работят до по-късно, за да се приспособят към новата рутина. През изминалата година се наблюдават някои предимства на гъвкавата заетост, например подобряване на равновесието между професионалния и личния живот и производителността. Въпреки че офисите ще бъдат отворени отново, когато това стане безопасно, от много организации се очаква да запазят на разположение на своя персонал възможности за дистанционна и гъвкава работа, дори ако това е само за един или два дни седмично.

 

Продължаване на онлайн сътрудничеството

От самото начало пандемията показа значението на технологиите за дистанционна работа и съвместна работа онлайн. Това ускори въвеждането на различни технологии на работното място, тъй като организациите станаха зависими от тях, за да продължат работата си в нова среда. Силно се разчиташе на комуникационни платформи като Zoom  и Microsoft Teams и те се оказаха от съществено значение за ефикасната и ефективна комуникация между колеги, отдели и предприятия по света. Тези технологии стават все по-популярни и вероятно ще се запазят през 2021 г.

 

По-безопасна работна среда

Здравето и безопасността на работното място никога не са били по-важни. Новите и подобрени протоколи, например редовно измиване на ръцете, дезинфекция и обща чистота, бяха от решаващо значение по време на пандемията и няма вероятност да бъдат забравени в близко бъдеще. Може да се въведе и подобряване на вентилацията, качеството на въздуха и сигурността, за да се защитят служителите от бъдещи рискове за здравето. Очаква се много работни места да предоставят ваксина срещу COVID-19 на своите служители и може да са в състояние да я използват за привличане на нови работници.

 

По-голям акцент върху психичното здраве

Неотдавнашните дискусии относно психичното здраве бяха свързани с пандемията от COVID-19 и произтичащите от нея предизвикателства. Служителите по света трябваше да се справят с грижите за децата, равновесието между професионалния и личния живот и различните методи за комуникация, докато работят по време на пандемията. При наличието на възможности за дистанционна работа, които е вероятно да останат, може да се наложи работодателите да се потрудят усилено, за да гарантират, че служителите им са ангажирани, да продължат да изграждат култура на здравословен труд и да превърнат благосъстоянието на персонала в приоритет.

 

Това са само четири от начините, по които трудовият свят може да се промени през 2021 г. в резултат на пандемията. Ако искате да научите повече за въздействието на COVID-19 върху сферата на труда, вижте Как работодателите могат да преодолеят дисбаланса между половете, породен от COVID-19 и Четирите сектора на пазара на труда с най-голямо търсене вследствие от пандемията от COVID-19.

 

Връзки по темата:

Zoom

Microsoft Teams

Как работодателите могат да преодолеят дисбаланса между половете, породен от COVID-19

Четири сектора на пазара на труда с най-голямо търсене вследствие от пандемията от COVID-19

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

07/04/2021

непоемане на отговорност

Статиите са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Съдържанието им не отразява непременно гледната точка на Европейски Орган По Труда (ЕЛА) нито Европейската комисия. Освен това, ЕURES, нито ЕЛА не поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети.