• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

От Ирландия до Хърватия и обратно — как EURES помага на големи компании да набират служители от чужбина

„Marriott International“ е една от най-реномираните хотелиерски вериги в света, управляваща повече от 6 000 хотела в над 122 държави. За работата с толкова разнообразна клиентела са необходими служители, които владеят повече от един език, и „Marriott“ постоянно търси способни нови служители.
Picture

EURES и неговите съветници изпълняват важна роля в процеса по набиране на персонал, като това важи в особена степен за Центъра на „Marriott“ за привличане на клиенти в Корк, Ирландия. „В момента обслужваме пазари, които ползват девет различни езика“, заявява Ифа Лайънс, експерт по набиране на персонал в Центъра. „В определени случаи се нуждаем от помощ, за да гарантираме обслужването им, особено предвид икономическия растеж на Корк през последните няколко години.“

„Външна помощ търсим основно за длъжността специалист по резервации и работа с клиенти“, добавя тя. „Работата включва оказване на съдействие на нашите гости във връзка със запитвания за резервации на различни езици.“

Хю Роджърс, съветник на EURES Ирландия, помага на „Marriott International“ в Корк при набирането на персонал в продължение на повече от 10 години. „Рекламираме обявените от тях свободни работни места пред широка аудитория чрез портала EURES. Имаме достъп и до националните уебсайтове“, разказва той. „Също така получавам много ефективно съдействие чрез мрежата от съветници на EURES в държави като Хърватия, Дания и Нидерландия, които търсят подходящи кандидати и рекламират длъжностите в своите страни.“

Един от тези съветници е Мартина Видакович от EURES Хърватия, която през годините е помогнала на много способни хървати да бъдат наети на свободни длъжности в Центъра на „Marriott“ за привличане на клиенти.

Случайна среща между нейна колега и Хю дава тласък на сътрудничеството между двете служби на EURES. „Моята колега Патриция се срещнала с Хю на обучение и споменала, че много хървати говорят немски и английски език“, споделя Мартина. „Хю отбелязал, че „Marriott International“ има множество клиенти от Германия и поради това владеенето на немски език е много търсено умение. Той поканил Патриция да посети страната, за да се увери колко добър работодател е „Marriott“. Останалото е история.“

По мнението на Мартина фактът, че Хърватия е най-новата държава — членка на ЕС, е способствал за успеха на дейностите по набиране на персонал. „С отварянето на пазара на труда много хървати проявяват интерес към възможностите за работа в чужбина.“

„Хърватите обичат Ирландия“, добавя тя, „а освен това между ирландския и хърватския народи има много културни сходства. Ирландия е една от страните, която те [хърватите] често избират, за да си опитат късмета.“

Отзивите от хората, които са заминали за Ирландия, са единодушно положителни. „Бързо ни забравят, защото имат добра работа в „Marriott““, през смях казва Мартина. „Всички отзиви, които сме получили, потвърждават, че са удовлетворени и с тях се отнасят добре.“

Опитът на Центъра на „Marriott“ за привличане на клиенти убедително показва предимствата, които EURES може да предостави на предприятията в Европа.

„Мисля, че EURES има потенциала да предоставя много ефективна помощ на предприятията, които набират служители от чужбина“, заявява Хю. „EURES има голям обхват във всички страни и много добра мрежа за подкрепа. Освен това разполага с инструментите, необходими за предоставяне както на съдействие, така и на информация, и може да предложи на работодателите много богат набор от услуги.“

А какво е мнението на Ифа като представител на едно от тези предприятия? „EURES предлага помощ, информация, своевременни услуги и винаги е удоволствие да се работи с тях!“, посочва тя. „Те ни помагат много в подбора на персонал.“

 

Връзки по темата:

EURES Ирландия

EURES Хърватия

Центрове на „Marriott International“ за привличане на клиенти

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни на EURES с работни места

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES във Twitter

EURES във LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

01/06/2018

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.