• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

EURES Румъния помага на младите хора, които търсят работа, да намерят възможности за чиракуване в Германия

ЕС е отбелязал високи равнища на младежка безработица от началото на финансовата криза. Някои държави обаче са усетили въздействието им по-силно, в сравнение с други, а Германия е държава, в която младежката безработица в действителност е намаляла в периода от началото на кризата.
Picture

Всъщност, според Destatis, Федералната статистическа служба на Германия, през 2016 г. процентът на младежка безработица в Германия (7,1 %) е бил на най-ниското си равнище от началото на 1990-те години насам.

През 2013 г. германското правителство създаде програмата MobiPro-EU – The Job of my Life (Работата на живота ми), за да се справи с този проблем, като предостави на младите хора от други държави — членки на ЕС, с по-високи нива на безработица, възможността да предприемат професионално обучение в Германия.

През 2015 г. Агенцията по заетостта в Бакъу, която е част от EURES Румъния, започна да участва в схемата, след като е поканена да си сътрудничи с Международните услуги за студентски заеми (ZAV) на Германия, отговарящи за наемането на стажанти за програмата.

От EURES Румъния беше поискано да организира подбора на кандидатите на възраст 15—25 години, които биха проявили интерес да предприемат професионално обучение в Германия. Не след дълго те започнаха подготовката на мероприятие за наемане на място в Бакъу, което се състоя през февруари 2015 г.

„Ние рекламирахме в медиите, в национални и местни портали, и изпращахме електронни писма и съобщения по телефоните до всички млади хора на възраст между 15 и 25 години, регистрирани в нашата база данни, за да ги уведомим за този проект“, спомня си съветникът на EURES Алина-Елена Чиорчелия.

Алина-Елена и управителят на Националната агенция по заетостта Флорина Андреа Аврам взеха участие в проявата заедно с двама представители на ZAV Rostock. В събитието участваха 35 млади хора, като в резултат на това 24 от тях намериха места в Германия.

MobiPro-EU – The Job of my Life (Работата на живота ми) беше основавана около системата на германската Aendale Ausbildung — вид дуално чиракуване, в което се съчетават обучение на работното място с обучение в класна стая.

Според Алина-Елена тази дуална система се е доказала като успешен начин за интегриране на младите румънски граждани на германския пазар на труда, тъй като те придобиват не само квалификация и професионален опит, но и познания по немски език и други важни житейски умения.

„По този начин младите хора биват назначавани от германските дружества на ранен етап и работят и учат едновременно (3—4 дни в предприятието, 1—2 дни в училище), като получават и повече увереност в собствените си сили, срещат нови приятели, научават се да бъдат независими и да печелят парите си, като поемат новите отговорности, които създава новата среда на живот,“ обяснява Алина-Елена.

Проектът предостави финансова подкрепа на участниците както за първоначалните езикови курсове в Румъния, така и по време на професионалното им обучение в Германия. Проектът също така покри пътните разходи за събеседванията и предложи подкрепа, за да помогне на участниците да живеят и работят в Германия.

Участието на EURES Румъния в програмата MobiPro-EU – The Job of my Life (Работата на живота ми) е чудесен пример за успешно сътрудничество между национална служба на EURESи правителството на друга държава — членка на ЕС.

То се оказа от взаимна полза за търсещите работа в Румъния, които желаят да се преместят в чужбина, за да търсят възможности за обучение, и работодателите в Германия, които искат да поемат нови стажанти, за да подкрепят предприятията си.

„MobiPro-EU – The Job of my Life (Работата на живота ми)“ беше пилотна схема на германското правителство, която продължи четири години — от 2013 г. до 2016 г. Повече информация за програмата можете да намерите на уебсайта на програмата.

 

Връзки по темата:

Destatis – Youth unemployment in Germany (Младежка безработица в Германия)

MobiPro-EU – The Job of my Life

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на консултант на ЕURES

Условия на живот и труд в държавите от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

22/06/2018

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.