Статии с новини


EURES: Възможности за младите хора, предприятията и организациите

Платформата Drop’pin винаги е била част от семейството на ЕURES, но неотдавнашното ѝ преместване на уебсайта на ЕURES обедини категорично двете услуги. Сметнахме, че е дошло време да разгледаме по-отблизо ЕURES и какво може да предложи тази единствена по рода си мрежа на младите хора, предприятията и организациите с Drop’pin.
Picture

Какво представлява ЕURES?

ЕURES е европейската мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, националните служби за координация и доставчиците на услуги (членовете и партньорите на ЕURES) в 28-те държави — членки на ЕС, плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Мрежата включва също така публичните служби по заетостта (ПСЗ), частните служби по заетостта (ЧСЗ), синдикатите и организациите на работодателите от цяла Европа.

EURES предоставя своите услуги с помощта на повече от 1 000 съветници на EURES, които са на разположение всеки ден за търсещите работа и работодателите в цяла Европа, както и посредством европейския портал за професионална мобилност, важен център за възможности за работещи и работодатели.

 

Каква е целта на ЕURES?

Създадена през 1993 г., мрежата EURES предоставя информация, съвети и възможности за осъществяване на връзка между търсещите работа и работодателите в цяла Европа. Службата си поставя за цел да улесни свободното движение на работници в ЕС, като помага на хората да намерят работа, да развият умения, които ще им помогнат да намерят работа в бъдеще, и като предоставя на предприятията или организациите възможност да намерят подходящите кандидати за свободните си работни места.

 

Какво предлага ЕURES на младите хора?

Посредством портала за професионална мобилност ЕURES младите хора могат да търсят работа или възможности за млади хора в различни области и във всички участващи държави. Благодарение на универсалната търсачка можете бързо и лесно да намерите подходящите за вас възможности.

Порталът предлага също така система за онлайн изготвяне на автобиография и ценни съвети за условията на живот и труд в чужбина.

 

Какво предлага ЕURES на предприятията или организациите?

Порталът за професионална мобилност ЕURES е много подходящо място, където предприятията и организациите могат да наемат на работа нови таланти и да научат повече за това какви стъпки да предприемат при набиране на персонал от цяла Европа. Работодателите могат освен това да обявят своите възможности за млади хора направо в платформата. 

 

Какво представлява „Твоята първа работа с EURES“?

Твоята първа работа с EURES е схема на ЕС за професионална мобилност за лица на възраст от 18 до 35 години, която помага на младите хора да намерят работа, стажове или професионална подготовка в друга държава от ЕС (плюс Норвегия и Исландия). Това е много добра възможност за младите хора да придобият професионален опит и да развият своите умения, запознавайки се същевременно с нови култури и нови държави.

Що се отнася до предприятията и организациите, схемата им помага да намерят квалифицирани работници, по-специално за длъжности, за които трудно се намират подходящи хора. Осигурено е също така финансиране за МСП, което да покрие част от разходите за обучение и интеграция във връзка с наемането на нови работници, стажанти или лица за професионална подготовка.

 

Какво представляват Европейските дни на труда?

Европейските дни на труда са единствени по рода си панаири за набиране на персонал онлайн и на място, на които се събират търсещи работа и предприятия или организации от други европейски държави. Тези мероприятия се провеждат на национално, регионално, трансгранично и транснационално равнище. Участниците могат да присъстват лично, като има и възможност за дистанционен достъп чрез инструменти за стрийминг на живо и онлайн чат, които могат да се използват за провеждане на събеседвания.

Допълнителна информация за предстоящите Европейски дни на труда може да се намери тук.

 

Следващи стъпки

 

Инвестирането в младите хора е важно за бъдещето на Европа и в нашата неотдавнашна статия се разглеждат ползите за предприятията и организациите. Проучихме също и други програми на ЕС за млади хора, като Еразъм+ и Схема по гаранцията за младежта, така че защо не погледнете какви възможности ви предлагат те?

 

 

Връзки по темата:

 

Еразъм+

Схема по гаранцията за младежта

Твоята първа работа с EURES

 

 

Допълнителна информация:

 

Европейски дни на труда

 

Drop’pin@EURES

 

Търсене на съветници на ЕURES

 

Условия на живот и труд в страните от EURES

 

База данни с работни места на EURES

 

Услуги на EURES за работодатели

 

Календар на събитията на EURES

 

Предстоящи онлайн събития

 

EURES във Facebook

 

EURES в Twitter

 

EURES в LinkedIn

 

EURES в Google+

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия носят отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

16/05/2017

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.