• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

ЕС стартира нова програма в подкрепа на европейските МСП

На 10 март ЕС стартира MobiliseSME — нова програма за МСП. Като част от официалния старт беше организиран уебинар, на който беше обяснено как предприятията могат да се възползват от участие в програмата. Прочетете и научете повече за програмата и ползите от нея.
Picture

През последните няколко години ЕС разработи редица програми и мерки в подкрепа на вътрешното движение на работещите лица и сътрудничеството между дружества, особено МСП. Досега не е имало специализирана програма в помощ на служители, които посещават други дружества в чужбина и обменят умения. Това стана причина за създаването на MobiliseSME.

 

Какво представлява MobiliseSME?

Финансирана от оста EURES на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) и Европейската комисия, MobiliseSME е първата програма за мобилност, предназначена специално за работещи в МСП. Тя се основава на успешна пилотна схема, изпълняване от 2015 до 2017 г., и подкрепя командироването на служители и сътрудничеството между европейските МСП.

„Основната цел на MobiliseSME е да се стимулира интернационализацията на МСП в ЕС, да се повиши тяхната конкурентоспособност и да се създаде обща методология на равнище ЕС за схема за мобилност на персонала на МСП“, обяснява Jose Enrique Val, ръководител проекти във Fundacion Equipo Humano. „Програмата цели да оползотвори пълния потенциал на единния пазар на ЕС и един от най-ценните му активи — МСП, които представляват 99 % от предприятията в ЕС.“

 

Какви са ползите за МСП?

Програмата предлага практическа и финансова помощ за МСП, като организира и подкрепя кратки престои (1—6 месеца) в МСП в други страни от ЕС. Тези командировки се съфинансират от Европейската комисия чрез месечни помощи в размер между 560 и 1100 EUR в зависимост от разходите за живот във всяка страна. Безвъзмездните средства покриват разходите за интегриране, настаняване, пътуване и обучение.

Безвъзмездните средства и командировките не са единствените ползи от участието в MobiliseSME. Програмата предлага също специализирани практики как да се интернационализират продукти. Участващите МСП могат да ползват обширните мрежи, към които принадлежат местните звена за контакт, като по този начин ще увеличат видимостта си на равнище ЕС. Освен това програмата осигурява за МСП инструменти и информация за намиране на бизнес партньори в ЕС, разширява тяхната стопанска дейност, продукти и услуги и подобрява знанията, уменията и компетентностите им.

 

Как мога да участвам?

Да участвате в програмата е лесно! Първо, може да посетите уебсайта на MobiliseSME и да проверите дали отговаряте на условията. Следващата стъпка е да се регистрирате в платформата за партньорство, за да намерите подходящ партньор с помощта на местните звена за контакт. Накрая, развивайте уменията и компетентностите си в приемащите дружества, за да подсилите международните си бизнес партньорства в рамките на единния пазар на ЕС. Можете да се регистрирате онлайн до средата на 2022 г.

 

Връзки по темата:

Уебсайт на MobiliseSME

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни

31/03/2021

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Съдържанието им не отразява непременно гледната точка на Европейски Орган По Труда (ЕЛА) нито Европейската комисия. Освен това, ЕURES, нито ЕЛА не поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети.