Статии с новини


Всичко за Еразъм+

Еразъм+ е програмата на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. От 2014 г. Еразъм+ помага на хиляди млади хора и организации да разширят кръгозора си в чужбина, да развият уменията си (младите хора) и да подобрят като цяло уменията на персонала (организациите). В статията по-долу разглеждаме някои от възможностите, които Еразъм+ предлага на регистрираните в Drop’pin@EURES млади хора и организации.
Picture

Млади хора

Възможностите за младите хора (на възраст между 13 и 30 години) по програмата Еразъм+ са предназначени да им помогнат да развият нови умения, да опознаят нови култури, да научат нови езици и да придобият ценен опит в област, която ги интересува.

Младежкият обмен позволява на млади хора от една или повече страни от ЕС да участват в съвместна работна програма, а Европейската доброволческа служба (ЕДС) предлага възможности за доброволческа работа в чужбина.

 

Студенти

Посредством програмата Еразъм+ студентите имат възможност да учат в чужбина, като подобрят своите комуникационни, езикови и междукултурни умения в интересна нова среда. Периодите за обучение могат да варират между 3 и 12 месеца, а право на участие имат студентите, записани в бакалавърска, магистърска или докторска степен.

Сред другите възможности за студенти са стажовете в чужбина, които обхващат учебни стажове и практики. В тези стажове могат да участват настоящи или наскоро завършили студенти, като продължителността им е между 2 и 12 месеца и те предоставят възможност на младите хора да подобрят уменията си, като едновременно с това опознаят нови култури.

 

Организации

Еразъм+ предлага редица възможности за организации в областите на образованието, обучението, младежта и спорта. Заведенията за висше образование могат да изпратят персонал на обучение или да преподават в чужбина. Освен това са налични и възможности за преподаване и обучение за персонала в областта на професионалното обучение и образование, училищното образование, образованието за възрастни, както и за специалистите, работещи с младежи.

За иновативни проекти, които целят да подобрят практиките, се предлага финансиране под формата на стратегически партньорства — „Съюзи на знанието“ и „Секторни съюзи на уменията“. Проектите за изграждане на капацитет подкрепят модернизацията на висшето образование и развитието на работата с младежта и неформалното учене.

 

Научете повече

Допълнителна информация за програмата Еразъм+ и какво предлага тя за младите хора и организациите може да се намери на уебсайта на програмата.

 

 

 

 

Допълнителна информация:

 

Европейски дни на труда

 

Drop’pin@EURES

 

Търсене на съветници на ЕURES

 

Условия на живот и труд в страните от EURES

 

База данни с работни места на EURES

 

Услуги на EURES за работодатели

 

Календар на събитията на EURES

 

Предстоящи онлайн събития

 

EURES във Facebook

 

EURES в Twitter

 

EURES в LinkedIn

 

EURES в Google+

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

25/04/2017

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.