Статии с новини


Actiris International — специализирано звено за подпомагане на работодатели със седалище в чужбина с цел наемане на търсещи работа лица от Брюксел

Международният отдел на публичната служба по заетостта в Брюксел улеснява европейските работодатели да наемат подходящи хора за съответната работа.
Picture

В сътрудничество с EURES Actiris International предоставя специализирана помощ на предприятия в чужбина, които желаят да набират търсещи работа лица от Брюксел. Actiris International предоставя висококачествена подкрепа на работодателите, като предлага възможности за работа и стажове.

 

В началото на 2016 г. агенцията разработи нова услуга, специално пригодена за международни работодатели, желаещи да наемат кандидати от чужбина: Select International. Като типична агенция за заетост, тя се грижи за подбора на квалифицирани кандидати от Брюксел и е насочена към потребностите на работодателите в чужбина. Предлага безплатна и персонализирана услуга с конкретен съветник, работещ по проекта.

 

Actiris International може да организира също специален ден на труда, ако има повече от шест свободни работни места. Предложенията за работа се публикуват на уебсайта на Actiris и на портала EURES, а консултантите прилагат активен подход, като канят потенциални кандидати от вътрешната им база данни.

 

За работодатели със седалище в Брюксел и изправени пред недостиг на работна ръка Actiris International предлага услугата „Входящи“, чрез която може да предостави списък с квалифицирани кандидати в ЕС.

 

„Основните предимства на кандидатите за международна мобилност от Брюксел са познанията им по чужди езици — от английски до полски, както и тяхната готовност за работа и пребиваване в чужбина“, заявява Джесика Мати, ръководител на Международното звено по заетостта в Actiris.

 

Този специализиран отдел — част от мрежата на EURES — предлага персонализирана, поетапна подкрепа за предприятията, включваща услуги от изясняване на обявата за работа до предварителен подбор на подходящи кандидати. Actiris International се грижи за предварителния подбор и преглед на потенциални кандидати и се ангажира да представи избрания кандидат на работодателя в срок от три седмици.

 

Съветниците по мобилност на Actiris International са също съветници на EURES и са специализирани в международното набиране на персонал. Чрез мрежата те имат възможността да споделят свободните работни места с колегите си от 30 асоциирани държави.

 

„Сътрудничим си с много предприятия в чужбина от МСП до многонационални компании, включително с нестопанския сектор“, обяснява Джесика. „Страните и секторите, с които работим, са разнообразни. Назначили сме специалисти по обслужване на клиенти в България, в рамките на компанията Euroccor, съветник по техническа поддръжка в Ирландия за Apple, разработчици в Обединеното кралство за EnergyFrance, ръководител на проект за Sogerom в Люксембург, асистент по човешките ресурси вBimbamjob във Франция и т.н.“

 

 

Връзки по темата:

 

Портал за професионална мобилност EURES — „Намери кандидати“ — Tutorial Video

Информация на EURES за работодателите

Actiris International

Select International

Euroccor

Apple

Bimbamjob

 

 

Допълнителна информация:

 

Търсене на съветници на EURES

 

Условия на живот и труд в страните от EURES

 

База данни с работни места на EURES

 

Услуги на EURES за работодатели

 

Календар на събитията на EURES

 

Предстоящи онлайн събития

 

EURES във Facebook

 

EURES в Twitter

 

EURES в LinkedIn

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия носят отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

21/12/2017

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.