• Събития

Статии с новини


Обратно

Осем основни умения за постигане на успех в света след COVID-19

Изследователите анализират въпроса как светът ще се промени след пандемията от COVID-19, но повечето от тях са съгласни, че работните места няма да са същите като преди. Ето осем умения, които очакваме да бъдат от съществено значение за работниците и предприятията в света след пандемията.
Picture

Лидерство

Въпреки че разпространението на коронавируса беше забавено, работата от разстояние става все по-популярна. Във все повече офиси дават възможност на служителите да работят от дома си, а добрите лидерски умения придобиват съществено значение. Ръководителите на екипи и управителите трябва да са в състояние да вдъхновяват и мотивират своите колеги и да насърчават сътрудничеството от разстояние. В допълнение към това, с растежа на икономиката на отделни заявки, екипите стават все по-отворени, като изискват инициативност и активност от страна на всички участници.

 

Емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност е способността да разбираме и да бъдем осведомени за вашите емоции и тези на други хора. Тя се състои от няколко компонента — осведоменост, възприемане и регулиране, но по същество цели да доведе до съпричастност, влияние и сътрудничество. Светът след COVID-19 може да бъде пълен с несигурност и предизвикателства, а дружествата ще се нуждаят от емоционално интелигентни лидери, за да помогнат на своите работници да се ориентират в тези трудни времена.

 

Технологични умения

Видяхме, че технологиите като роботиката, добавената реалност, интернет на нещата и изкуственият интелект могат да помогнат на предприятията да станат по-устойчиви на бъдещи пандемии. Хората, които могат да помагат на дружествата да използват тези технологии, ще бъдат абсолютно необходими в бъдеще. От фабриките до адвокатските кантори — пазарът на труда все повече ще изисква работещи с подходящи умения в областта на технологиите.

 

Цифрови умения и умения за програмиране

Кризата, свързана с COVID-19, показа, че предприятията със силно цифрово присъствие са по-малко уязвими по отношение на икономически спадове и пандемии. Поради това хората с умения в областта на цифровия маркетинг, разработването на уебсайтове, уеб дизайна и кодирането могат да бъдат безценни за подпомагането на предприятията да се задържат на повърхността в трудни времена. Тъй като нараства броят на предприятията, чиято дейност се основава на цифрови технологии, възможностите за придобиване на цифрови умения са безбройни.

 

Приспособимост

Ограничителните мерки доведоха до много неочаквани промени в живота ни. Начинът, по който работим, несъмнено ще се промени и работещите, които могат да се адаптират бързо към промените, ще бъдат от голямо значение за своите работодатели. Способността за адаптиране не се свежда само до приемането на промени в служебните задължения — това е свързано и с непрекъснато усвояване на нови умения и актуализиране на старите, за да останат актуални на пазара на труда.

 

Креативност и иновативност

Свидетели сме на значението на креативността и иновативността по време на коронавирусната пандемия. Предприятията, които успяха да предложат начини за предоставяне на услуги онлайн или бързо да променят производството си, послужиха като пример за подражание за мнозина. В света след пандемията човешката изобретателност ще бъде от съществено значение.

 

Грамотност по отношение на данните

Дружествата, които разбират бизнес тенденциите, са по-подготвени да реагират на неочаквани ситуации. Но за тази цел предприятията се нуждаят от специалисти с грамотност по отношение на данните, които могат да интерпретират информацията и въз основа на нея да предлагат решения. По тази причина хората с грамотност по отношение на данните ще бъдат по-ценни за работодателите, отколкото когато и да било преди.

 

Критично мислене

Като се има предвид, че фалшивите новини и дезинформацията изобилстват в интернет, дружествата ще трябва да разчитат на критичното мислене, за да вземат информирани решения. Търсенето на медийна грамотност и способността за обективна оценка на информацията от различни източници ще бъде високо.

 

Прочетете тази статия за шест европейски дружества, които са използвали някои от уменията по-горе за оцеляване от кризата и за постигане на напредък.

 

Връзки по темата:

Как се адаптират предприятията към кризата и как се подготвят за бъдещето след COVID-19

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

30/06/2020

непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.