Статии с новини


Социално предприятие: предприемачество със социално въздействие

От 2010 г. насам насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост е ключов елемент на стратегията на ЕС „Европа 2020“ за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Прочети повече >>

19/10/2018


Може ли животът в чужбина да подобри себепознанието?

Според Oxford Dictionary себепознание може да се определи като „съзнателно познаване на собствения характер и чувства“. То представлява нашата способност да определим кои сме като хора, да разберем своите ценности и да знаем какво искаме от живота.

Прочети повече >>

12/10/2018


Партньорство между EURES Словакия и Deutsche Post води до работа за 15 словашки студенти в Германия

За много студенти лятото е идеална възможност не само да почиват, но и да подобрят финансовото си състояние като си намерят сезонна работа. През лятото на 2018 г., благодарение на сътрудничеството между EURES Словакия и германската компания Deutsche Post, 15 студенти от Словакия имаха възможността да работят като пощенски служители. Един от тях е 18-годишният Kristian.

Прочети повече >>

10/10/2018


Работа в туризма: Какво се предлага за мен?

Европа е най-популярната ваканционна дестинация в света, като през 2017 г. тук са посрещнати над 670 милиона посетители. Туристическата индустрия осигурява работни места за 12 милиона граждани на ЕС и предлага разнообразни и вълнуващи възможности за дългосрочно професионално развитие за тези, които искат да подложат на проверка своето образование и умения в различни условия. А вие какво чакате?

Прочети повече >>

28/09/2018


„Твоята първа работа с EURES“ помага на млада италианка да намери работа — и самата себе си — в Португалия

Федерика Пасананте е от остров Сицилия, в който — както и в голяма част от Южна Италия, продължава да има висока безработица вече десетилетие след световната финансова криза.

Прочети повече >>

25/09/2018


Ръководите или започвате дребен бизнес? Ето как може да ви помогне EURES

Вашето предприятие с по-малко от 250 служители ли е? Годишният ви оборот под 50 милиона евро ли е? Ако отговорът е „Да“, то вашето предприятие спада към групата на малките и средните предприятия (МСП). Независимо дали вече осъществявате дейност или тепърва започвате, EURES може да ви помогне за опростяването на стъпките.

Прочети повече >>

21/09/2018


Бъдете свой собствен шеф: Предприемачество и ЕС

Един от начините, по които Европейската комисия се бори срещу безработицата, е като подкрепя предприемачите и самостоятелно заетите лица. Ето как.

Прочети повече >>

14/09/2018


Нова служба на едно гише за лични кариерни консултации отваря врати в Брюксел

Нова служба в областта на образованието и професионалното ориентиране в Брюксел предоставя обслужване на едно гише за студенти, лица, търсещи работа, и работници, които искат да намерят работа или да се преквалифицират.

Прочети повече >>

10/09/2018


Хотел в Германия спешно запълни свободни работни места с помощта на EURES

За предприятията в секторите на хотелиерството и туризма е по-важно от всякога да намерят персонал от чужбина за запълване на свободните работни места. Малките и средни предприятия обаче невинаги разполагат с ресурсите или мрежите, необходими за международен подбор на служители.

Прочети повече >>

07/09/2018


Европа предлага възможности за работа в областта на туризма през цялата година

Търсите работа? Искате ли да пътувате и да откривате нови места? Туризмът и хотелиерството може би са правилното решение! Къде са най-добрите места и можете ли да намерите работа по всяко време на годината?

Прочети повече >>

27/07/2018


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.