Статии с новини


Факторът гъвкавост: ръст на срочните договори в Нидерландия

В Нидерландия нараства популярността на работата с гъвкаво работно време, което предлага на младите хора, търсещи работа, да стъпят на пазара на труда и намалява риска за работодателите.

Прочети повече >>

12/07/2018


Млада медицинска сестра от Испания преследва мечтата си в Германия

Нереа Гомис Санчез от Испания, която е на 19 години, с вълнение очаква предизвикателството да работи в сектора на предоставянето на грижи в Касел, Централна Германия.

Прочети повече >>

09/07/2018


Пет години след схемата „Гаранция за младежта“: Поуки

Продължаващото икономическо възстановяване в ЕС доведе до подобряване на условията на пазара на труда за младите европейци. Схемата „Гаранция за младежта“ изпълнява предназначението си като увеличава възможностите за заетост.

Прочети повече >>

02/07/2018


EURES Румъния помага на младите хора, които търсят работа, да намерят възможности за чиракуване в Германия

ЕС е отбелязал високи равнища на младежка безработица от началото на финансовата криза. Някои държави обаче са усетили въздействието им по-силно, в сравнение с други, а Германия е държава, в която младежката безработица в действителност е намаляла в периода от началото на кризата.

Прочети повече >>

22/06/2018


„Твоята първа работа с EURES“ дава надежда на млада жена от Италия

Програмата на ЕС за трудова мобилност „Твоята първа работа с EURES“ (YfEJ) помогна на млада жена при прехода от временната заетост в Италия към работа на пълно работно време в областта на обслужването на клиенти в България.

Прочети повече >>

14/06/2018


Стотици малки предприятия и техните работници и служители се възползват от платформата за трансграничен обмен MobiliseSME

Единният пазар на ЕС е най-голямата търговска зона в света, която предлага уникални възможности не само на компаниите за разширяване на бизнеса им, но и на предприемачите и наетите лица от различни държави да се срещат и да се учат един от друг.

Прочети повече >>

08/06/2018


Ръководство стъпка по стъпка за намирането на подходящия кандидат

Порталът EURES предоставя на дружествата достъп до над 350 000 регистрирани автобиографии. Така търсенето сред тях, с цел намиране на най-подходящия кандидат, е максимално улеснено.

Прочети повече >>

07/06/2018


От Ирландия до Хърватия и обратно — как EURES помага на големи компании да набират служители от чужбина

„Marriott International“ е една от най-реномираните хотелиерски вериги в света, управляваща повече от 6 000 хотела в над 122 държави. За работата с толкова разнообразна клиентела са необходими служители, които владеят повече от един език, и „Marriott“ постоянно търси способни нови служители.

Прочети повече >>

01/06/2018


Как се става „добър работодател“?

Много от изследванията обикновено ви казват кои са най-големите компании или къде работят най-много хора. За търсещите работа обаче размерът не е всичко. „Най-добри“ са работодателите, които осигуряват на служителите онова, от което те се нуждаят.

Прочети повече >>

31/05/2018


Щастливи емигранти споделят своя „Повратен момент в Дания“


непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.