Announcement
Особено в трудни моменти вашето мнение се брои: обществени консултации относно EURES на 24 езика: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/web/guest/ex-post-evaluation-2021

Announcement

Коронавирус: Комисията представя практически насоки за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение: прочетете статията за новини

Документът в Официален вестник на Европейския съюз можете да намерите тук

Все още някои въпроси? Изтеглете често задаваните въпроси (английски)


Announcement
От 1/02/2020 г. Обединеното кралство престава да бъде член на Европейския съюз. Въпреки това, по силата на споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, свободното движение на работници между Обединеното кралство и държавите членки, включително предоставянето на услуги на EURES, продължава да съществува за преходен период, който понастоящем продължава до 31/12/2020 г.

Работа навсякъде в Европа

Търсене. Намиране. Попадение.

С две думи EURES

Безплатно. Многоезичен. Човешка мрежа

Създаден през 1994 г., EURES представлява мрежа за европейско сътрудничество на службите по заетостта, която има за цел да улесни свободното движение на работници. Мрежата винаги е работила усилено, за да гарантира, че европейските граждани могат да се възползват от еднакви възможности въпреки езиковите бариери, културните различия, бюрократичните предизвикателства, различията в трудовото законодателство и липсата на признаване на образователните удостоверения в цяла Европа.

Акценти

Последни новини

Станете член или партньор на EURES

За целите на укрепването му и превръщането му в по-ефикасен инструмент за улесняване на свободното движение и за подобряване на функционирането на европейския пазар на труда, EURES претърпя реформа, залегнала в Регламент (ЕС) 2016/589 за EURES.

Включете се