Обявление
Скоро Европейският орган по труда (ELA) ще отговаря за Европейската координационна служба на EURES (ECO) ... това ще включва, наред с други неща, управлението на този портал. Искате ли да научите повече за ELA? Ще намерите цялата подходяща информация и още тук .

Работа навсякъде в Европа

Търсене. Намиране. Попадение.

С две думи EURES

Безплатно. Многоезичен. Човешка мрежа

Създаден през 1994 г., EURES представлява мрежа за европейско сътрудничество на службите по заетостта, която има за цел да улесни свободното движение на работници. Мрежата винаги е работила усилено, за да гарантира, че европейските граждани могат да се възползват от еднакви възможности въпреки езиковите бариери, културните различия, бюрократичните предизвикателства, различията в трудовото законодателство и липсата на признаване на образователните удостоверения в цяла Европа.

Последни новини

Станете член или партньор на EURES

За целите на укрепването му и превръщането му в по-ефикасен инструмент за улесняване на свободното движение и за подобряване на функционирането на европейския пазар на труда, EURES претърпя реформа, залегнала в Регламент (ЕС) 2016/589 за EURES.

Включете се