Транс-гранични партньорства на EURES


Вътрешните гранични региони на ЕС обхващат 40 % от територията на ЕС и са дом за близо 2 милиона трансгранични работници. През 2018 г. над 1,5 милиона души в ЕС живеят в една държава и работят в друга.

Трансграничните работници ежедневно се сблъскват с редица специфични пречки, като например различни национални практики, социалноосигурителни системи, данъчни правила и правни системи. Освен това в трансграничните региони общественият транспорт често е по-слабо развит в сравнение с транспорта във вътрешността, което допълнително възпрепятства трансграничната трудова мобилност.

EURES помага на трансграничните работници да преодолеят тези пречки чрез предоставяне на финансова подкрепа за трансгранични партньорства в рамките на EaSI, програмата на ЕС за заетост и социални иновации.

В тези партньорства участват членове на EURES и партньори, които работят заедно в трансграничен план в подкрепа на мобилността на работниците и работодателите. Организации, които не са част от мрежата EURES, също могат да участват, ако извършваната от тях дейност е свързана с регионалния пазар за професионална мобилност. Партньорите обикновено включват публичните служби по заетостта, социални партньори и организации, като университети, стопански асоциации, синдикални организации и търговски камари.

През 2020 г. и 2021 г. 8 трансгранични партньорства, в които участват 14 държави, получават финансиране по EaSI. В допълнение редица други партньорства извършват дейност и без подкрепа по EaSI. (За да намерите всички трансгранични партньорства, настоящи и предишни, щракнете тук.)

Трансграничните партньорства, получили подкрепа по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), са:

Основната цел на партньорствата е да се споделят информация и съвети за търсещите работа и работодателите относно трансграничната трудова мобилност, да се предлагат възможности за намиране на работа и да се предоставят услуги преди и след наемане на работа. На разположение са групи от експерти, които осигуряват подкрепа на работниците във всеки етап от професионалния им живот и отговарят на всички техни въпроси относно практическите аспекти, свързани с работата в друга държава.

Всяка година партньорствата осъществяват многобройни дейности в подкрепа както на търсещите работа, така и на работодателите. Най-значимите инициативи понастоящем включват наставления за търсещи работа лица на възраст над 50 години, трансгранични стажантски схеми и ново приложение за намиране на работа, насочено към свободни работни места по границата между Белгия и Нидерландия.

Партньорствата също така проследяват потоците на мобилност, преминаващи през съответните им граници, развитието на пазара на труда и идентифицират пречки, които биха могли да възпрепятстват свободата на движение на работниците в рамките на регионалния трансграничен пазар на труда.

Щракнете върху бутона по-долу, за да научите повече за конкретно трансгранично партньорство. (Включително мястото им на карта и как да се свържете с тях.)

За допълнителни съвети относно възможностите за работа във вашия регион, потърсете съветници на EURES по трансгранични партньорства, като щракнете тук.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ