Съветници на EURES


EURES предлага една мрежа от съветници, които в лични контакти предоставят търсената информация на търсещите работа и на работодателите. Има повече от 900 съветници на EURES из цяла Европа и техният брой расте.

Съветниците на EURES са подготвени специалисти, които предоставят трите основни услуги на EURES - информация, насоки и наемане на работа, и на търсещи работа, и на работодатели, които проявяват интерес към европейския трудов пазар. Те имат развити експертни познания в практическите, юридическите и административните аспекти свързани с мобилността на национално и транс-гранично ниво. Те работят в Обществените ведомства по труда на всяка страна-членка или в партньорските организации от мрежата на EURES.

За да намерите съветник на EURES във вашата страна или трансграничен регион, използвайте търсенето по-долу. Със съветниците на EURES можете да се свържете по електронна поща или телефон. Имайте предвид, че нашите съветници често са заети и е възможно електронните ви писма да получат отговор с известно закъснение.