Обявяване на работно място


Повечето от длъжностите обявени в портала за професионална мобилност на EURES (Европейски служби по заетостта) идват от базите данни за вакантни длъжности, захранвани от обществените служби за заетост на страните участващи в EURES. Използвайки технология, наречена WebServices [Уеб-услуги], търсачката на EURES изпраща веднага, в реално време, запитване до всяка национална база данни за работни места. Длъжностите могат да бъдат два вида:

  • "длъжности на EURES ", отбелязани със син флаг , които са работни места, за които работодателят е изразил интерес към назначаване на служители от други страни , или
  • всякакви други длъжности оповестени в националните бази данни с работни места.

Освен това, съществува централна база данни, където съветници на EURES ръчно могат да въвеждат обяви за вакантни работни места, които ще бъде маркирана като "длъжности на EURES". Това за сега е единственият начин за оповестяване на работни места, в портала на EURES, в няколкото страни, които все още не са напълно свързани към WebServices, но това решение може да бъде използвано и за специфични предназначения като например случаите, когато работодател иска да публикува съобщение за вакантно работно място на няколко езика и т.н., опции, които не винаги са възможни в националната база данни.

Ако желаете да оповестите работно място в национална база данни за вакантни длъжности , както и в портала на EURES, разполагате с няколко алтернативи. Много страни предлагат решения като интернет-услуги на самообслужване и телефонни услуги. За да разберете как да действувате и към кое лице трябва да се обърнете в съответната страна, можете да използувате долупосочения списък. В него ще намерите необходими данни за контакт с всички съветници на EURES, чрез щракване върху бутона " Контакт със съветник на EURES " в колоната в дясно. За информация относно начива, по който може да се открие Офис по заетостта, щракнете върху връзката " Национални служби за заетост " в колоната в дясно.

Моля, имайте предвид, че често пъти трябва да притежавате идентификация на потребител, преди да можете да използвате системите на самообслужване и че някои страните изискват да сте регистрирани като работодател в дадената страна, за да имате право да оповестявате вакантни длъжности в нея.

Как да се обяви вакантна длъжност в портала на EURES, по страни: