Statistikk - 03/07/2015


176255 CV Online


  • 1243 søkeprofiler

4452 Selskaper


  • 4576 arbeidssteder
  • 4591 kontaktpersoner
  • 600 gjennomførte søk
  • 23546 henvendelser sendtIngen tilgjengelig statistikk

Mer statistikk - {{moreStatisticsSelected.label | i18n}} ({{getStatisticsDate(moreStatisticsList)}})Ingen tilgjengelig statistikk
{{moreStatisticsSelected.entityLabel | i18n}} {{moreStatisticsSelected.valueLabel | i18n}}
{{$index+1}}. {{moreStatisticsSelected.entityBaseKey + '.' + statistic.entityIdentifier | i18n}} {{$index+1}}. {{statistic.entityIdentifier}} {{statistic.count}}
Som følge av migreringen av data fra det gamle til det nye CV Online-systemet, kan det i en periode kunne forekomme enkelte uoverensstemmelser i statistikkene. Disse vil gradvis forsvinne.