Fianáin


Le cinntiú go bhfeidhmíonn an láithreán tairseach EURES mar is ceart, in amanna cuirimid comhaid bheaga shonraí ar a dtugtar fianáin ar do ghléas. Déanann an chuid is mó de láithreáin ghréasáin mhóra é seo freisin.

Céard iad fianáin?

Is comhad beag téacs é fianán a shábhálann láithreán gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán. Cuireann sé ar chumas an láithreáin cuimhneamh ar do chuid gníomhaíochtaí agus roghanna (amhail logáil isteach, teanga, méid cló agus roghanna taispeána eile) thar thréimhse ama, ionas nach gá duit iad a chur isteach arís nuair a fhilleann tú ar an láithreán nó nuair a chúrsálann tú ó leathanach go leathanach ar an láithreán.

Is féidir fianán a rangú trína thréimhse saoil agus tríd an réimse lena mbaineann sé. De réir tréimhse saoil, tá fianán i gceachtar acu siúd a leanas:

 • fianán seisiúin atá scriosta nuair a dhúnann an t-úsáideoir an brabhsálaí
 • fianán seasmhach a fhanann ar ríomhaire/gléas an úsáideora go ceann tréimhse ama réamhshainithe.

Conas a bhainimid úsáid as fianáin?

Cé go mbíonn an chuid is mó de na fianáin atá le fáil thíos riachtanach, ní gá cuid de na fianáin seo a chumasú ionas go bhfeidhmíonn an tairseach EURES. Mar sin féin, tríd na fianáin a chumasú, soláthrófar rochtain duit ar fheidhmiúlachtaí breise na tairsí. Is féidir na fianáin seo a scriosadh nó a bhlocáil, ach má dhéanann tú amhlaidh ní bheidh tú in ann tú féin a fhíordheimhniú (logáil isteach) agus mar sin ní bheidh rochtain agat ar roinnt gnéithe an láithreáin seo, lena n-áirítear an rannán CV ar líne (do chuardaitheoirí poist, fostóirí agus an líonra EURES) agus an tEislíon (don líonra EURES).

Úsáideann cuid dár leathanaigh faináin seisiúin chun:  

 • cur ar do chumas logáil isteach uair amháin nuair a roicheann tú feidhmchláir éagsúla na tairsí (fianán riachtanach le logáil isteach)
 • an seisiún a choinneáil beo (fianán riachtanach le logáil isteach)
 • cuimhneamh ar do roghanna taispeána
 • cuimhneamh ar an gcód deimnithe captcha san Inneal Cuardaigh Poist

Ós rud é go mbaineann cuid dár leathanaigh fianáin seasmhacha, ní mór duit cead a thabahirt ionas go ndéantar gach feidhmiúlacht a chumasú sa tairseach. Ní mór cead aonair a thabhairt i dtaca leis na fianáin go léir thíos:

 • cuimhnigh ar an teanga a roghnaigh an t-úsáideoir le haghaidh na ngairmeacha san fheidhmchlár bainistíochta Folúntas Poist. Gan an cead, ní bheidh tú in ann teanga ar leith a roghnú chun an liosta de ghairmeacha ISCO a fheiceáil.
 • cuimhnigh ar aitheantas na bhfolúntas poist sár-roghanna a roghnaigh tú. Gan an cead, ní bheidh tú in ann liosta d'fholúntais phoist sár-roghanna a choinneáil.
 • cumasaigh Anailísíocht Uilíoch chun idirdhealú a dhéanamh idir beirt ús. Is fianán tríú páirtí é seo, ach ní dhéantar aon fhaisnéis phearsanta a aistriú go Google. Ní bhaintear úsáid as an bhfaisnéis ach amháin chun trácht ar an tairseach a mhonatóiriú agus chun faisnéis a bhailiú chun eispéireas an úsáideora a fheabhsú tuilleadh.

Úsáideann an tairseach EURES Anailísíocht Uilíoch, rud a choinníonn an fhaisnéis, a chuireann ar a chumas staidrimh a ghiniúint faoi:

 • líon cuairteanna an úsáideora, na cuairteanna roimhe, agus na cuairteanna reatha
 • an méid ama a chaitheann úsáideoirí ar an láithreán
 • cárb as iad na cuairteoirí.

Gan an cead, ní dhéanfar d'iompar ar an tairseach a rianú. 

Ní bhaintear úsáid as an bhfaisnéis a bhaineann le fianáin chun tusa a shainaithint go pearsanta agus tá na sonraí patrúin faoi smacht iomlán againn. Ní bhaintear úsáid as fianáin ach amháin ar na cuspóirí a gcuirtear síos orthu anseo.

Conas fianáin a shrianú

Is féidir fianáina shrianú agus/nó a scriosadh de réir mar is mian leat - le mionsonraí a fháil, féach, AllAboutCookies.org. Is féidir gach fianán atá ar do ríomhaire cheana féin a scriosadh agus an chuid is mó de bhrasálaithe a shocrú ionas nach ndéantar iad a shocrú. Má dhéanann tú amhlaidh, áfach, ní bheidh tú in ann logáil isteach ar an tairseach EURES agus d'fhéadfadh go mbeadh ort roinnt roghanna a mhionathrú de láimh gach uair a thugann tú cuairt ar láithreán agus d'fhéadfadh nach mbeadh roinnt seirbhísí agus feidhmiúlachtaí ag obair.

{{success | i18n}}

Chinn tú úsáid na bhfianán a dhiúltú. Chun feabhas a chur ar d'eispéireas ar EURES, is féidir leat glacadh leis na fianáin anseo.

Trí réamhshocrú, ghlac tú leis na fianáin trí úsáid a bhaint as an Tairseach EURES. Is féidir leat a chinneadh úsáid na bhfianán a dhiúltú trí chliceáil ar an nasc seo.

An bhfuil cabhair ag teastáil uait?