Fri rörlighet : Nederländerna

Information om övergångsreglerna vad gäller den fria rörligheten för arbetstagare från, till och mellan de nya medlemsstaterna

Europeiska kommissionen:

I medlemsländerna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är fri rörlighet för arbetstagare en grundläggande rättighet som gör det möjligt för medborgare i ett EES-land att arbeta i ett annat EES-land på samma villkor som medborgarna i det medlemslandet.

Välj land i förteckningen nedan för att ta reda på vilka regler som gäller i vederbörande land för arbetssökande från andra medlemsstater.