Nyheter om portalen

Cross-border partnership proves fruitfulPartnerskap över gränserna ger resultat

I Danmark har efterfrågan på sjuksköterskor minskat den senaste tiden.Men ett gränsöverskridande samarbete med Sverige har skapat nya jobbmöjligheter på andra sidan gränsen.
 
Köpenhamn och Malmö ligger i olika länder och skiljs åt av ett litet sund. Men Öresundsbron Det tar knappt en halvtimme att åka över och många pendlar dagligen med bil eller tåg mellan länderna. förbinder dem.
 
Bron” (”Broen” på danska) är titeln på en populär svensk-dansk kriminalserie för tv. Bron brukar alltså ha en viss betydelse i en tv-film över landgränserna, men nu har den haft en roll att spela i ett samarbete mellan Eures Danmark och Eures Sverige.
– På båda sidor om Öresund har vi fastställt tre områden där vi måste göra extra insatser. Ett av dem är att Sverige behöver fler sjuksköterskor, samtidigt som Danmark har många sjuksköterskor som går arbetslösa, säger Karin Olsen från Eures Danmark.
 
Öresundsregionen, som omfattar områden på båda sidor om sundet, har problem med ungdomsarbetslöshet och brist på IT-specialister. Detta tillsammans med den ojämna fördelningen av sjuksköterskor är gemensamma problem som Eures har identifierat.
 
Arbetslöshetssiffrorna i Danmark har mer än fördubblats det senaste året, men situationen i Sverige har varit ganska stabil.* Eures Danmark har underlättat samarbetet mellan den danska barnmorskeorganisationen och Skånes universitetssjukhus i Sverige. I Köpenhamn har man organiserat nätverksbyggande evenemang för sjuksköterskor och sex sjukvårdsföretag. Första gången hölls evenemanget på arbetsförmedlingen och andra gången på ett hotell. Det har också hållits informationsmöten där 15–20 sjuksköterskor har deltagit varje gång.
 
De här rekryteringsevenemangen har visat sig vara populära och många sjuksköterskor har fått anställning tack vare dem.
 
– Till ett informationsmöte som hölls vid Skånes universitetssjukhus kom 87 sjuksköterskor och barnmorskor. Fjorton av dem fick jobb direkt, säger Karin.
 
 
Läs mer:
 
 
Leta efter en jobbmässa i Eures evenemangskalender
 
 
Läs mer om att leva och arbeta i olika europeiska länder på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet.
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas
 
Läs mer om vad Eures kan göra för arbetsgivare
 
 

«

Tillbaka