Nyheter om portalen

Språkutbildning förbereder rörliga arbetstagare för livet i Finland

Har du någonsin funderat på att flytta utomlands för att arbeta, men inte vågat ta steget eftersom du inte kan språket? Om du flyttar till Finland kan Eures-rådgivare hjälpa dig att lösa problemet genom sina språkkurser.
 
– Att lära sig landets språk är ett av de viktigaste stegen i integrationsplanen. I Finland måste utländska arbetssökande oftast kunna tala finska för att hitta jobb, säger Tomi Puranen, Eures-rådgivare i Åbo i Finland.
 
– Även om man kanske klarar av att sköta sitt arbete är det lättare att bli integrerad om man förstår och kan kommunicera med sina kollegor på fikarasterna.
 
– Målet med programmet är att deltagarna ska bli väl integrerade i det finländska samhället. De ska alltså lära sig finska och naturligtvis framför allt komma in på arbetsmarknaden, förklarar Tomi.
 
Språkkurserna som Eures-rådgivarna anordnar är attraktiva.
 
– Kurserna är gratis och de arbetssökande kan få integrationsstöd eller arbetslöshetsersättning plus 9 euro per kursdag för bussresor, säger Tomi.
 
För att arbetstagarna ska få ut så mycket som möjligt av sin språkutbildning gäller det att öva, öva och åter öva.
 
– Var aktiv och sätt i gång med finskan direkt. Använd språket inte bara på kursen, utan också när du är tillsammans med din partner och dina vänner eller är ute och handlar, rekommenderar Tomi.
 
Deltagarna i integrationsprogrammet kan också lära sig mer än bara språk:
 
– Möjligheten att utbilda sig och gå ytterligare kurser som hjälper deltagarna att integrera sig i samhället och hitta jobb är något som ofta nämns, säger Tomi.
 
Det är också viktigt att arbetstagarna lär sig den lokala kulturen och söker jobb aktivt under den treåriga integrationsprocessen.
 
– Lär dig mer om den finländska kulturen och arbetskulturen och hur finländare beter sig. Vänta inte på att vi ska ordna jobb åt dig, utan var aktiv och ta direktkontakt med arbetsgivare och privata rekryteringsföretag, rekommenderar Tomi.
 
 – Jag frågar ofta arbetssökande om deras fritidsintressen, för sådana aktiviteter kan vara ett ypperligt tillfälle att få bra kontakt med finländare och potentiella arbetsgivare. Andra sätt att skapa goda kontakter och visa upp sin kompetens är att arbeta ideellt eller delta i föreningslivet. Tala också med vänner som kan hjälpa dig hitta jobb, avslutar Tomi.
 
Läs mer
 
 
Läs mer om att leva och arbeta i olika europeiska länder på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas
 
Läs mer om vad Eures kan göra för arbetsgivare

«

Tillbaka