Nyheter om portalen

Nationella kontaktpunkter: redo att hjälpa rörliga yrkesutövare

Eftersom det finns hundratals reglerade yrken inom EU kan behörighetskraven i de olika medlemsstaterna skapa förvirring. Som tur är finns det ett nätverk av nationella kontaktpunkter som arbetar med erkännande av yrkesbehörigheter. Här finns hjälp att få för den som vill byta land.
 
Behöriga yrkesutövare som vill flytta till ett annat europeiskt land bör alltid kontrollera att deras kvalifikationer tillåter dem att utöva yrket där de vill bosätta sig.
 
De nationella kontaktpunkter som ingår i nätverket är skyldiga att ge medborgarna den information de behöver för att få sina yrkesbehörigheter erkända i det land de flyttar till.
 
Det finns en kontaktpunkt i varje EU‑medlemsstat plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. De kan vägleda medborgarna genom den nationella lagstiftning som reglerar olika yrken och förklara de olika administrativa formaliteter som måste uppfyllas för ett erkännande. Kontaktpunkterna har också i uppdrag att hjälpa medborgarna att utnyttja sin rätt till fri rörlighet.
 
Från fartygskockar till taktäckare
Det finns en mängd olika reglerade yrken i hela Europa, från elektroingenjörer till idrottsledare, från fartygskockar till taktäckare och från sjuksköterskor till luftkonditioneringstekniker.* Varje land har sina egna regler för hur arbetet ska utövas inom de här områdena, vilket är skälet till att kontaktpunkterna erbjuder en så pass omfattande service.
 
När en kontaktpunkt tar sig an ett fall vänder den sig till sina kolleger i landet i fråga och till den relevanta nationella myndighet som är behörig på området. Dessa myndigheter bestämmer huruvida yrkesbehörigheter som förvärvats i andra EU‑medlemsstater ska erkännas eller inte.
 
Sedan initiativet sjösattes har värdländerna fattat fler än 253 000 beslut om erkännande av yrkesbehörigheter, och 82 procent av besluten har varit positiva för de berörda yrkesutövarna.
 
Kontaktpunkterna erbjuder hjälp skriftligen eller per telefon. De ska inte förväxlas med EU:s kontaktpunkter, som ger webbaserad hjälp till tjänsteleverantörer som verkar i ett annat EU‑land. De nationella kontaktpunkterna ger också en annan typ av hjälp än Ditt Europa, som förmedlar allmän praktisk information om rättigheterna för migrerande arbetstagare.
 
Läs mer:
 
Europeiska kommissionens webbsidor om fri rörlighet för yrkesutövare.
 
 
Ditt Europa – praktisk information om rättigheter för arbetstagare som flyttar till ett annat land.
 
 
 
Ta reda på mer om att leva och arbeta i olika europeiska länder på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet.
 
Sök efter ett jobb i Eures jobbdatabas.
 
* Det finns sju yrken som är reglerade i samtliga medlemsstater till följd av att de lägsta utbildningskraven har harmoniserats. De är följande: sjuksköterska, läkare, veterinär, tandläkare, barnmorska, farmaceut och arkitekt.

«

Tillbaka