Nyheter om portalen

Kasta ut ett brett nät för att hitta de bästa medarbetarna

Det franska multinationella företaget Sodexo är ett av de största tjänste- och lokalvårdsföretagen I världen, med nästan 400 000 anställda i 80 länder. Företagets kontor i Luxemburg rekryterar mycket personal från grannländerna. Merparten av dem som rekryteras från andra länder hittar man genom Eures tjänster i Luxemburg, Belgien och Frankrike.
 
Sodexo Luxembourg har omkring 1 400 anställda på 60 platser runt om i landet.
– År 2011 anställde vi mer än 300 medarbetare, varav 90 procent via Eures, säger Alexandre Villiere, rekryteringsansvarig på Sodexo Luxembourg.
 
Företaget har haft ett nära samarbete med Eures i många år.
– För att möta våra föränderliga rekryteringsbehov och hitta de bästa talangerna har vi under de gångna två åren stärkt vårt samarbete med Eures gränsöverskridande partnerskap, säger Alexandre.
 
Bland den kvalificerade arbetskraft som har rekryterats finns receptionister, kockar och vårdpersonal på någon av de fyra vårdinrättningar som drivs av företaget. Man har även rekryterat okvalificerad arbetskraft som arbetar i bl.a. köken med att laga mat eller sköta disken.
 
Rekrytering i de tre grannländerna
 
Företaget anordnar månatliga rekryteringstillfällen i Luxemburg, Belgien och Frankrike i samarbete med Eures.
 
I Frankrike anordnar företaget regelbundet rekryteringstillfällen med Eures. De hålls upp till tre gånger om året och inkluderar ”simulerade anställningar”, där de sökande får utföra uppgifter som ligger inom ramen för deras jobbexpertis.
 
På frågan varför Sodexo regelbundet rekryterar medarbetare utomlands svarar Alexandre:
– Företagets framgångar beror i hög grad på våra medarbetares kvaliteter och färdigheter. Därför försöker vi locka till oss och behålla de bästa medarbetarna, oavsett vilket land de kommer ifrån.
 
Företaget grundades 1966 och har expanderat enormt under de senaste fyra decennierna. I dag erbjuder man en rad olika tjänster inom allt ifrån byggnation, catering och lokalvård till rehabilitering av fångar.
 
Läs mer:
 
Mer information om Sodexo Luxembourg
 
Leta efter en jobbdag i Eures evenemangskalender
 
 
Läs mer om att leva och arbeta i olika europeiska länder på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas
 
Läs mer om vad Eures kan göra för arbetsgivare

«

Tillbaka