Nyheter om portalen

Eures förser Tyskland med kvalificerad vårdpersonal

På grund av stor efterfrågan och brist på kvalificerad arbetskraft i Tyskland tar flera tyska sjukhus hjälp av Eures-nätverket för att rekrytera läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal från andra europeiska länder. Särskilda jobbmässor riktade mot vårdsektorn har nyligen hållits i Grekland, Portugal och Spanien i samarbete med Eures.
 
För att hjälpa sina sjukhuspartner att rekrytera rätt medarbetare anordnar Eures två typer av evenemang: ett där sökande på förhand väljs ut för intervjuer och ett mer traditionellt öppet evenemang där alla potentiella sökande kan komma och tala med företrädare för sjukhusen.
 
– Det är upp till arbetsgivarna att bestämma, men vi erbjuder gärna båda alternativen, säger Marcus Pfund som är Eures-rådgivare i Tyskland och hjälper till att anordna rekryteringskampanjerna. Eures-kollegor i värdländerna drar också sitt strå till stacken genom att skapa publicitet kring evenemangen i lokala medier.
 
Konkreta resultat
Under ett öppet evenemang som nyligen hölls i Grekland slöt mer än 300 personer upp för att tala med företrädare för sex tyska sjukhus. Och i kölvattnet av ett första urval i Portugal tidigare i år rekryterade de tyska sjukhusen 20 medarbetare.
 
– Sjukhusen är väldigt nöjda med vår service. För dem räcker det att en enda läkare rekryteras för att ett evenemang ska betraktas som lyckat, eftersom det är svårt att hitta så högkvalificerad personal, säger Marcus.
 
En psykiatrisk klinik har lyckats rekrytera en specialistläkare vid vart och ett av sina tre besök i Grekland.
 
– Eftersom resultatet var så bra har sjukhuset nu börjat skicka de här medarbetarna tillbaka för att delta i nya evenemang och träffa andra potentiella sökande. Det gör rekryteringsprocessen lättare, säger Marcus.
 
– Återkopplingen från dem som rekryterats är också positiv. En läkare sa till och med att vi räddat hans liv genom att hjälpa honom att hitta ett nytt jobb!
 
Läs mer
 
Leta efter en jobbdag i Eures evenemangskalender
 
 
Mer information om att leva och arbeta i olika europeiska länder finns på Eures‑portalen för rörlighet i arbetslivet.
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas
 
Läs mer om vad Eures kan göra för arbetsgivare

«

Tillbaka