Nyheter om portalen

Populär jobb- och utbildningsmässa på Malta

Maltas jobb- och utbildningsmässa 2012 som hölls i huvudstaden Valletta den 25–26 maj lockade över 600 besökare. Eures-rådgivare från värdlandet och deras kollegor från Sverige, Bulgarien, Tjeckien, Nederländerna och Slovenien var på plats för att presentera lediga tjänster i sina respektive länder.
 
Teamet från Malta förklarade vad Eures kan erbjuda europeiska arbetssökande genom att visa hur Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet fungerar och hur man söker efter lediga tjänster.
 
Bland övriga deltagare fanns 19 lokala arbetsgivare, 4 privata rekryteringsföretag och 13 utbildningsanordnare. Arbetsgivarna utnyttjade tillfället till att utvärdera potentiella sökande och rekryteringsföretagen till att informera om lediga tjänster både på Malta och i övriga Europa.
 
Utbildningsanordnarna berättade om hur arbetssökande kan öka sin anställbarhet genom att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Med detta för ögonen presenterades utbildningsprogram inom en lång rad områden vid mässan.
 
Fokus på hela Europa
Maltas kvalifikationsråd (Malta Qualifications Council) tog upp en del praktiska frågor i samband med rörlighet i arbetslivet i Europa och redogjorde för möjligheterna att föra över kvalifikationer mellan EU-länderna.
 
Maltas byrå för EU-program (European Union Programmes Agency) berättade om EU:s många utbildningsprogram och EU-kommissionens representation på Malta om jobbmöjligheterna vid EU:s institutioner.
 
Mässan fick stor uppmärksamhet på Malta genom affischtavlor, tidningsannonser, digitala medier och tv-reklam på bästa sändningstid.
 
Maltas Eures-team analyserar nu återkopplingen från deltagarna och besökarna för att kunna ordna ett ännu bättre evenemang nästa år.
 
Läs mer
 
Leta efter en jobbdag i Eures evenemangskalender
 
 
Mer information om att leva och arbeta i olika europeiska länder finns på Eures‑portalen för rörlighet i arbetslivet.
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas
 
Läs mer om vad Eures kan göra för arbetsgivare

«

Tillbaka