Nyheter om portalen

Att bekämpa ungdomsarbetslösheten: Ditt första EURES-jobb

Är det svårt att få jobb i ditt hemland? Funderar du på att söka dig till någon annan del av Europa, men känner att du behöver hjälp? Eller är du en arbetsgivare som inte lyckas hitta den personal du behöver i ditt eget land? ”Ditt första EURES-jobb” kan vara lösningen för dig.
 
EURES-nätverket hjälper personer som söker jobb eller vill byta jobb med råd och information så att de kan hitta arbetstillfällen i andra EU-länder. Genom ”Ditt första EURES-jobb” vill vi stödja unga EU-medborgare i åldersgruppen 18–30 år lite extra. Det kan handla om att förmedla jobb och utbildning samt om ekonomiskt stöd för att kunna delta i anställningsintervjuer och för att täcka en del av kostnaderna för att flytta utomlands när en arbetsgivare har förklarat sig beredd att anställa en arbetssökande.
 
Små och medelstora företag med upp till 250 anställda kan dessutom ansöka om ekonomiskt stöd som täcker en del av kostnaden för att utbilda unga nyanställda och hjälpa dem att installera sig.
 
Hittills har denna verksamhet bedrivits av EURES i Tyskland, EURES i Spanien, Århus kommun i Danmark och provinsen Rom i Italien. Tack vare det starka partnernätverket vidtas åtgärder också i andra länder. Målet är att öka antalet deltagande arbetsförmedlingar under 2012 och 2013.
 
”Ditt första EURES-jobb” är en efterfrågedriven verksamhet i så måtto att den särskilt inriktar sig på flaskhalsar där det är svårt att tillsätta lediga jobb när lämpliga inhemska arbetssökande saknas. Några exempel på sektorer är teknik, informations- och kommunikationsteknik, hotell och restaurang samt byggsektorn. Det kan också handla om försäljningspersonal och elektromekaniker och elinstallatörer.
 
För att vara stödberättigade ska jobben finnas i ett annat EU-land än den unga arbetssökandens bosättningsland, med anställningskontrakt på minst sex månader. Arbetsuppgifterna och lönen ska också överensstämma med nationella arbetsvillkor och lagar.
 
Vad är ”Ditt första EURES-jobb”?
 
”Ditt första EURES-jobb” är en förberedande åtgärd som Europeiska kommissionen har lanserat för att hjälpa unga att hitta jobb i andra EU-länder. Syftet är att 5 000 ungdomar ska få hjälp under försöksperioden 2012–2013. Det övergripande målet är att testa hur effektivt det är med en anpassad arbetsförmedling i kombination med ekonomiskt stöd, innan denna strategi genomförs i större skala i EU.
 
”Ditt första EURES-jobb” bygger på stöd från nationella arbetsförmedlingar – information, arbetsförmedling, rekrytering, finansiering – till både unga arbetssökande och företag som är intresserade av att rekrytera från andra länder än sitt eget. Finansiering utgår på de villkor och i enlighet med de rutiner som dessa arbetsförmedlingar tillämpar.
 
Läs mer:
 
Mer information om målen, kriterierna för stödberättigande och det ekonomiska stödet finns i Vägledning: Ditt första Eures-jobb.
 
Mer information om ansökningsförfaranden och möjligheterna att delta finns på de deltagande arbetsförmedlingarnas webbplatser.
 
På den officiella webbplatsen Ditt första Eures-jobb finns en länk till guiden och kontaktuppgifter till arbetsförmedlingarna i fråga.
 
European Vacancy Monitor och European Job Mobility Bulletin ger vägledning om hur EU:s arbetsmarknad förändras över tiden (främst när det gäller sysselsättningssektorer och de länder som har störst behov av arbetskraft).

«

Tillbaka