Nyheter om portalen

Eures förser irländska kundserviceföretag med nya medarbetare

Tack vare ett nära samarbete med Eures-nätverket hittar irländska kundserviceföretag vad de söker: flerspråkiga medarbetare med specialkompetens från andra europeiska länder.
 
Eures-nätverket och ett stort antal arbetsgivare som driver kundservicecentraler på Irland har utvecklat en stark samarbetsmodell för 2000-talet av ett helt nytt slag. Eftersom efterfrågan på flerspråkiga kundservicemedarbetare på Irland är så stor att den inhemska arbetskraften inte räcker till har Eures-nätverket och arbetsgivarna tillsammans startat webbplatsen Customer Service Ireland.
 
Webbplatsen är resultatet av drygt ett års givande samarbete med företag inom den privata sektorn. Det här är ett logiskt steg att ta eftersom det ger både arbetssökande och företag en plattform som förenklar och effektiviserar rekryteringen. Customer Service Ireland riktar sig just nu till arbetssökande som är från (eller har kunskaper om) de skandinaviska länderna i synnerhet. Detta är i linje med de irländska arbetsgivarnas rekryteringsbehov.
 
– Den skandinaviska marknaden blir allt viktigare för många kundserviceföretag på Irland. Därför beslöt vi att starta en gemensam onlineplattform där jobbsökande och arbetsgivare kan mötas, förklarar Rob Floris, som är Eures-rådgivare i Sverige.
 
På webbplatsen Customer Service Ireland finns aktuella länkar till webbplatserna för arbetsgivarna som samarbetar med oss och som vi vet kommer att annonsera ut lediga kundservicejobb på Irland. De som söker jobb kan kontakta Eures och tala om vilket eller vilka företag de är intresserade av. De kan då vara säkra på att vi har etablerat ett starkt samarbete med företaget i fråga.
 
Men fördelarna med webbplatsen är fler än så. Hugh Rodgers, som är Eures-rådgivare på Irland, säger att webbplatsen är en följd av Eures nära samarbete med företag som rekryterar upp till 20 olika nationaliteter till sina verksamheter på Irland.
 
– Vi vill göra reklam för den här gruppen av företag vid olika Eures-evenemang. De som söker jobb och tar hjälp av Eures-rådgivarna ska få veta vilka företag som aktivt och kontinuerligt tar in nya medarbetare, förklarar Hugh.
 
– Vi försöker få företagen att samarbeta när de ska rekrytera, istället för att konkurrera om samma begränsade pool av arbetssökande, som många andra företag gör. Det här kan ofta leda till att en arbetssökande som inte har rätt kompetens för ett visst företag får rådet av oss att söka jobb hos ett annat medverkande företag som skulle kunna passa bättre, tillägger Hugh. 
 
Vid starten anslöt sig 10 företag till webbplatsen och nu är de så många som 19. Bland annat deltar många kända multinationella företag, t.ex. Apple, Amazon.com, Blizzard Entertainment och Siemens.
 
Läs mer:
 
 
 
Läs mer om att leva och arbeta i olika europeiska länder på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet.
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas
 
Läs mer om vad Eures kan göra för arbetsgivare

«

Tillbaka