Nyheter om portalen

Vem betalar rörliga arbetstagares pension?

Det är viktigt för alla rörliga arbetstagare att veta varifrån pensionspengarna ska komma.
 
I februari 2012 publicerade Europeiska kommissionen en rapport om pensioner. Man lovade där att förbättra skyddet för rörliga arbetstagares pensioner genom att skapa ett system med spårningstjänster i hela EU och att skärpa den nuvarande lagstiftningen.
 
Faktum är att de sociala trygghetssystemen redan är samordnade inom EU. Personer som flyttar inom unionen har rätt till samma sociala förmåner som om de hade bott i en enda medlemsstat hela sina liv. Låt oss ta en titt på hur systemet fungerar i dag.
 
Om du har arbetat i minst ett år i en av EU:s medlemsstater (eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) får du ålderspension när du uppnår den fastställda pensionsåldern i landet i fråga. (Observera att pensionsåldern är olika i olika EU-länder.) Om du har arbetat i tre olika medlemsstater har du rätt till tre olika ålderspensioner.
 
En av grundprinciperna i samordningen av de sociala trygghetssystemen i EU är att den arbetade tiden läggs samman. Enkelt uttryckt ansöker du om pension i den medlemsstat där du bor. Institutionerna i det landet kontaktar då institutionerna i de medlemsstater där du har arbetat. Varje medlemsstat gör en uträkning baserad på det faktiska antal år du har arbetat i landet och det belopp som du skulle ha fått om du hade arbetat där hela ditt liv. Sedan får du en pensionssammanfattning som visar det belopp du kommer att få från respektive land.
 
Det land som du är bosatt i och där du ansöker om ålderspension betalar omedelbart ut en preliminär pension. Om du aldrig har arbetat i det landet hänvisas du till motsvarande institution i den medlemsstat där du senast arbetade, som då omedelbart betalar ut den preliminära pensionen. 
 
Detta är bara en mycket kort sammanfattning av en mycket komplicerad fråga där situationen är olika från fall till fall. Gå in på Europeiska kommissionens särskilda webbplats om samordningen av de sociala trygghetssystemen om du vill veta mer om dina pensionsrättigheter. Du kan också kontakta din lokala Euresrådgivare för individuell rådgivning.
 
Läs mer:
Mer information om dina pensionsrättigheter i EU finns på
 
 
 
Gör en förfrågan via Europa direkt
 
Få juridiska råd från Ditt Europa – Rådgivning
 

«

Tillbaka