Nyheter om portalen

Arbetssökande får utveckla sin kompetens tack vare praktik i Italien

Tack vare Eures fick Robin Ahumada, en ung svensk arbetssökande, sin första arbetslivserfarenhet på ett fyrstjärnigt hotell i Volterra i Italien. Han var en av de få som valdes ut för denna praktik och hoppas att det ska öka hans framtida chanser i yrkeslivet.
 
– Jag har lärt mig mycket om kommunikation, självständighet och att ta personligt ansvar. Men det viktigaste var att jag blev mer socialt kompetent, till stor del tack vare den vänliga italienska kulturen, säger Robin.
 
Praktiken organiserades av Eures i Sverige och finansierades av Europeiska kommissionens program Leonardo da Vinci, som ger stöd åt projekt i hela Europa genom att erbjuda européer yrkesinriktad utbildning*.
 
– Vi vill visa på den europeiska arbetsmarknadens möjligheter och samtidigt förbättra de arbetssökandes cv:n och självförtroende. Att praktiken äger rum i en annan del av Europa innebär att praktikanterna måste anpassa sig till en ny kultur och lära sig ett nytt språk. Detta ger i slutändan inte bara yrkeserfarenhet utan även livserfarenhet, säger Pia Nilsson, projektledare och Eures-rådgivare i Sverige.   
 
För att få delta i praktikprogrammet måste man vara anmäld som arbetssökande vid arbetsförmedlingen och ha de språkkunskaper som behövs. 
 
Tack vare Eures i Italien och Eures i Storbritannien, som båda hjälpte till med kontakter med lokala arbetsgivare för praktikplatserna, hoppas Eures i Sverige ha skaffat praktikplatser åt 38 arbetssökande före slutet av maj 2012. – Detta hade aldrig varit möjligt utan Eures-nätverket, som gett mycket stöd till vårt mål att erbjuda dessa praktikplatser, förklarar Pia.
 
Hur gick det då för Robin? Han var flitig som praktikant och erbjöds anställningskontrakt på hotellet där han gjort praktik. Han bestämde sig dock för att ta ett annat jobb i säkerhetsbranschen i Sverige eftersom hans mål är att bli polis. – Det var en fantastisk erfarenhet att få jobba med människor, och jag hoppas kunna dra nytta av detta i mitt framtida yrkesliv, avslutar Robin.
 
Läs mer:
 
 
 
Leta efter ett jobb i Eures jobbdatabas
 
*I Sverige betalas stödet från Leonardo da Vinci-programmet ut via Internationella programkontoret, en statlig myndighet som stödjer utbyten och samarbete över nationsgränserna.

«

Tillbaka