Nyheter om portalen

Tyskland ska locka till sig portugisiska sjuksköterskor

Det är inte längre bara läkare som är högt eftertraktade inom sjukvården i EU. Efterfrågan på sjuksköterskor ökar nu på den europeiska arbetsmarknaden. I Tyskland är efterfrågan så hög att sjukhusen är beredda att betala för nödvändig språkutbildning för att kunna integrera sköterskor med annat modersmål än tyska.                      
 
– Vi har märkt att efterfrågan ökar så vi frågade våra Eures-kolleger runt om i Europa om det fanns några länder med överskott på sjuksköterskor. För oss var det förstås viktigt att inte rekrytera sjuksköterskor från ett land där det råder brist på dem. Portugal svarade positivt på vår fråga, förklarar Ralf Czadzeck, Eures-rådgivare i Tyskland. 
 
I mitten av juni 2011 höll portugisiska och tyska Eures jobbdagar i Porto och Lissabon. Flera tyska arbetsgivare fanns på plats och arbetssökande som var intresserade av att flytta till Tyskland fick information. Portugal håller regelbundet jobbdagar inriktade på olika europeiska länder som portugisiska arbetssökande kan var intresserade av att flytta till.
 
– Tendensen visar tydligt att framför allt nyutexaminerade sjuksköterskor är intresserade av att flytta till Tyskland. Jag antar att det hör ihop med att det är svårare att flytta till ett annat land om man också måste flytta en hel familj, säger Ralf.
 
Hälso- och sjukvården i Tyskland sköts av både privata och offentliga aktörer. Institutioner från båda sektorerna kan vara potentiella samarbetspartner. Eftersom det här är ett pilotprojekt kommer en grupp på mellan sju och femton sjuksköterskor att antas. När tjänsterna har tillsatts uppmanas de komma till Tyskland på språkkurs.
 
– Portugisiska sjuksköterskor har utmärkta sjukvårdskunskaper. Men för att kunna fungera måste de förstås kunna tala tyska. I det här projektet betalas deras språkkurser av de framtida arbetsgivarna. Om den här modellen med att rekrytera sjuksköterskor till Tyskland från andra Eures‑länder slår väl ut kommer vi troligen att upprepa processen, sammanfattar Ralf.
 
 
Läs mer:
 
Sök en jobbdag i Eures evenemangskalender
 
 
Läs mer om att leva och arbeta i olika europeiska länder på Euresportalen för rörlighet i arbetslivet.
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas

«

Tillbaka