Nyheter om portalen

Med det europeiska sjukförsäkringskortet är du förberedd på det oväntade

Väskorna är packade och du är redo att åka utomlands för studier, semester eller jobbuppdrag. Men hur är det med sjukförsäkringen? Se till att du inte reser iväg utan det europeiska sjukförsäkringskortet.                      
 
Det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card) infördes i juni 2004. Det ger alla EU-medborgare rätt till sjukvård när de reser i Europa.
 
Det är dock viktigt att känna till att huvudprincipen är att man omfattas av det sociala trygghetssystemet i det EU-land där man arbetar. Så om du arbetar utomlands för en arbetsgivare som är registrerad i det landet måste du registrera dig i det sociala trygghetssystemet där. Är du till exempel finsk och ska åka till Frankrike på sommarjobb för en fransk arbetsgivare omfattas du av det sociala trygghetssystemet i Frankrike. För att vara säker på vilka regler som gäller för dig kan du fråga en Eures-rådgivare i det land du åker till. Du hittar också utförlig information på EU-kommissionens webbplats för samordning av de sociala trygghetssystemen.
 
Vad omfattar det europeiska sjukförsäkringskortet?
Med det här kortet får du tillgång till all vård som är nödvändig under den tid du vistas i landet. Om du måste betala en vårdkostnad garanterar kortet att du får ersättning, men bara för den vård som bedöms ”nödvändig” under den tillfälliga vistelsen. Du får exempelvis inte ersättning för vård som kan vänta tills du kommer hem, t.ex. de flesta typer av tandvård. Om du är osäker på vad som omfattas kan du höra med hälsovårdsmyndigheten i landet du tillfälligt vistas i. 
 
Vem har rätt till kortet?
Alla EU-medborgare och medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz har rätt att få ett kort. Du måste dock vara registrerad i det sociala trygghetssystemet i något av dessa länder. Personer från tredjeländer som bor i något av EU-länderna och som täcks av det landets sociala trygghetssystem har också rätt till kortet (förutom i Danmark). Det kostar ingenting att få kortet.
 
Hur får jag kortet?
För att få det europeiska sjukförsäkringskortet kontaktar du den lokala hälsovårdsmyndigheten (se länken nedan). Varje land har ansvaret att framställa och lämna ut korten i sitt land. Den lokala hälsovårdsmyndigheten kommer också att upplysa dig om hur länge kortet gäller, eftersom giltighetstiden varierar från land till land.
 
 
Läs mer:
 
 
Vanliga frågor om det europeiska sjukförsäkringskortet
 
EU-kommissionens webbplats för samordning av de sociala trygghetssystemen i EU
 
Kontakta den lokala hälsovårdsmyndigheten för att få det europeiska sjukförsäkringskortet
 
 
Mer information om att leva och arbeta i olika europeiska länder finns på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet
 
Sök arbete i Eures jobbdatabas
 

«

Tillbaka