Nyheter om portalen

Nya Eures rådgivare ska hjälpa arbetssökande och arbetsgivare i Europa

Flera gånger om året får ett urval anställda vid arbetsförmedlingar i hela Europa delta i veckolånga utbildningar för att bli Eures‑rådgivare. En Eures‑rådgivare förväntas ha ett europeiskt i stället för ett nationellt perspektiv på rekrytering.     
 
‒ Att vara Eures‑rådgivare är ett kall för mig. Det är ett hårt jobb som innebär att du hela tiden måste vara uppdaterad, snabbt kunna anpassa dig till förändringar på den europeiska arbetsmarknaden och vara mycket öppen för allt, säger Annie Vanseveren, som är en erfaren Eures‑rådgivare från Belgien. Annie bjöds in för att vägleda de nya Eures‑rådgivarna vid deras grundutbildning som genomfördes i Bryssel i maj 2011.
 
Under 2010 genomfördes sju grundutbildningar i olika delar av Europa, vilket resulterade i fler än 130 nya Eures‑rådgivare. Under utbildningen får deltagarna studera kulturella och rättsliga skillnader mellan de europeiska länderna, särskilt skillnader mellan socialförsäkringar och skatteregler.
‒ Som Eures‑rådgivare behöver du inte veta allt om skattesystemen i alla EU‑länder. Det är omöjligt. Men du måste kunna ge råd till arbetsgivare och arbetssökande om var de kan hitta tillförlitlig information, förklarar Annie.
 
De offentliga arbetsförmedlingarna i de länder som deltar i Eures (EU‑länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge) består av fler än 5 000 lokala arbetsförmedlingar med fler än 100 000 anställda som erbjuder olika tjänster till arbetssökande och arbetsgivare. Eures är en viktig del av de offentliga arbetsförmedlingarna och består av ett nätverk av 850 Eures‑rådgivare från hela Europa som är specialiserade på rörlighetsfrågor på den europeiska arbetsmarknaden.
 
För de nya Eures‑rådgivarna kan en utbildningsvecka betyda att de måste smälta en hel del ny information. Men de får också möjlighet att nätverka med andra Eures‑rådgivare som de kan kontakta om en arbetssökande letar efter ett arbete eller en arbetsgivare söker personal i ett visst land.
‒ De är nu en del av Eures‑familjen, avslutar Annie.
 
Läs mer:
 
 
Ta reda på mer om arbets- och levnadsvillkor i olika europeiska länder på Eures portal för rörlighet i arbetslivet

«

Tillbaka