Nyheter om portalen

Eures hjälper partner till anställda vid Europaparlamentet att hitta jobb

Europaparlamentet har omkring 7 000 anställda, varav 736 är parlamentsledamöter. De anställda kommer från alla EU-länder och deras partner lämnar ofta sina yrkeskarriärer bakom sig och flyttar med till Belgien. 
 
‒ Jag har två viktiga saker att förmedla till partner till anställda vid Europaparlamentet. Det ena är att arbetsmarknaden i Bryssel ekonomiskt sett är mycket dynamisk och konkurrenskraftig och den har mycket specifika behov. Till exempel är kraven på kvalifikationer och språkkunskaper höga. Det andra är att Bryssel är en smältdegel av olika nationaliteter. 46 procent av invånarna i Bryssel är av utländsk härkomst, säger Victoria Petrova, Eures-rådgivare vid Brussels International Jobcentre.
 
Eures har bjudits in till Europaparlamentets informationsdisk för personal i Bryssel. Där ger Eures information till nyanlända om arbetsmarknaden i Belgien och om jobbmöjligheter i Bryssel vid ett seminarium som anordnas två gånger om året på franska och engelska.
 
Arbetsmarknaden i Bryssel utmärks av följande:
  • Brist på kvalificerade arbetstagare.
  • Överskott på okvalificerade arbetstagare.
  • Hög rörlighet mellan regionerna med 360 000 pendlare om dagen.
  • Lediga jobb där kunskaper i två språk (nederländska och franska) krävs.
  • Brist på sökande till särskilda yrken som t.ex. ingenjörer, sjuksköterskor och IT-specialister.
 
Eures hjälper alla europeiska medborgare som vill flytta från ett EU-land till ett annat. Eures-rådgivarna hjälper därför också gärna partner till anställda vid Europaparlamentet att hitta jobb och finna sig till rätta. 
 
‒ De som kommer till Belgien vill i regel veta vad de måste göra för att deras kvalifikationer ska bli erkända (vilket är en komplicerad procedur), var de kan hitta jobb om de enbart talar engelska och i vilka sektorer det finns lediga jobb. Det är sådan information jag ger under seminariet, men alla kan också ta del av informationen på Eures-portalen och på webbplatsen för Brussels International Jobcentre, säger Mélanie Chaineux, också hon Eures-rådgivare på Brussels International Jobcentre.   
 
 
Läs mer:
 
 
 
Mer information om arbets- och levnadsvillkor i olika europeiska länder finns på Eures-portalen

«

Tillbaka