Nyheter om portalen

Eures och Epso arbetar tillsammans för att hitta de bästa personerna för Europa

Epsos samarbete med Eures inleddes redan 2007 när Eures kontaktade dem och lade fram idén att de skulle delta i den årliga europeiska jobbdagen i Bryssel. “Vi kände att ett samarbete med Eures skulle innebära stora fördelar för oss. Eures arbetssökande omfattar personer med alla slags bakgrunder, utbildningsnivåer och olika kompetenser vilket passar oss som hand i handske”, säger Diana Van Altena från Epso.

Epso är den centrala organisation som ansvarar för att välja ut lämpliga kandidater för arbete inom Europeiska unionens institutioner. Så snart kandidaterna klarat av Epsos testförfaranden är de godkända för att anställas av institutioner som bland annat Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och Regionkommittén. Epso letar ständigt efter nya talangfulla personer från hela Europa och genomför ett antal uttagningsförfaranden för att tillsätta lediga tjänster.

Epso har sett flera andra fördelar med sitt samarbete med Eures: “De kan ge oss aktuell information och rådgivning om sysselsättningssituationen i olika länder och tala om för oss var vi kan hitta viss särskild kompetens” fortsätter Diana. “Vi vänder oss också till Eures för att få information om utbildningsinstitutioner och andra platser där vi kan lämna information om Epso.”

Epso har deltagit i den europeiska jobbdagen i Bryssel varje år sedan 2007 och förbereder sig just nu för evenemanget 2010. Organisationen deltog också för första gången i en europeisk jobbdag i Ljubljana i Slovenien förra året. “Vi är Europeiska unionens ansikte utåt på rekryteringsarenan och dessa evenemang är ett utmärkt tillfälle att träffa arbetssökande”, säger Diana.

Vid jobbdagen i Bryssel lämnar Epso varje år information om urvalsförfarandena och vilka uttagningsprov som för tillfället är aktuella. I år har Epso inte bara en monter vid evenemanget, utan kommer också att hålla föreläsningar. Arbetssökande har möjlighet att tala med personal från Epso om de olika möjligheter som finns. De kommer också att få en allmän bild av vilken profil sökande ska ha och fördelarna med en karriär inom EU:s institutioner. “Vi är också mycket intresserade av att få feedback från arbetssökande för att se hur de uppfattar Europeiska unionen och för att få reda på om allmänheten känner till de uttagningsprov som Epso genomför varje år”, fortsätter Diana.

Epso hoppas att samarbetet med Eures ska fortsätta. “Vi tror att samarbetet med Eures kommer att hjälpa oss att få de bästa personerna att arbeta för Europa”, avslutar Diana.

Läs mer på www.eu-careers.eu eller kontakta EPSO-NETWORKS@ec.europa.eu.

«

Tillbaka