Nyheter om portalen


Eures-Malta: Att nå ut till arbetsgivare

Euresteamet på Malta har utarbetat nya sätt att hjälpa arbetsgivare, särskilt inom hotell- och restaurangbranschen, Maltas produktivaste bransch. På ön finns det 144 094 heltidsarbetande arbetstagare (i oktober 2009) och av dessa är ungefär 40 000 direkt eller indirekt beroende av arbete inom hotell- och restaurangbranschen. Trots detta gör öns popularitet att det ofta råder arbetskraftsbrist under branschens högsäsong.

Malta kan erbjuda europeiska arbetssökande mycket – inte minst en fantastisk arbetsmiljö i Medelhavsklimat. Ön har ungefär 400 000 invånare, varav fler än 4 000 är icke-maltesiska EU-medborgare. Av detta skäl riktar arbetsgivare på ön sin uppmärksamhet mot arbetssökande som kommer till ön.

Samtliga lediga tjänster annonseras naturligtvis på Euresportalen för rörlighet i arbetslivet, men ETC, den maltesiska offentliga arbetsförmedlingen, har tillsammans med Eures-Malta inrättat en automatisk daglig uppdatering via e-post som skickar information om lediga tjänster till 7 000 prenumeranter över hela Europa. Eures-Malta underlättar dessutom till viss del arbetsgivarnas arbete genom att ta emot sökandes meritförteckningar och göra den första gallringen. Många arbetssökande har fått anställning på femstjärniga hotell och populära barer.

George Schembri från maltesiska hotell- och restaurangföreningen (Malta Hotels and Restaurant Association, MHRA) förklarar hur nätverk liknande deras utökar Eures räckvidd genom att de förmedlar information och möjligheter till sina medlemmar och uppmuntrar dem att använda tjänsterna. “Jag sa att Eures verkligen är välkänt på ön. Jag tror att många av våra medlemmar tycker att samarbetet har varit mycket framgångsrikt.”

Euresteamet har också gett maltesiska företag möjlighet att delta i Europeiska jobbdagar över hela Europa genom att skicka inbjudningar och information till medlemmar i MHRA. I april planeras exempelvis att en representant för Santana Hotel i St Paul’s Bay i nordöstra Malta ska delta i en Europeisk jobbdag i Tjeckien som en del av en strategi för att mer direkt nå ut till europeiska arbetssökanden.

Eures-Malta skapar också möjligheter för maltesiska arbetstagare genom att bjuda in europeiska arbetsgivare till ön för jobbdagar. Ett evenemang den 14 och 15 maj har som syfte att bjuda in arbetsgivare från en rad olika sektorer till ön. Företagen erbjuds en gratis utställningsmonter, annonsering i lokala medier och gratis mat och husrum samt tillgång till välkvalificerade maltesiska arbetssökanden.

Förutom evenemang och en första gallring av arbetssökanden arbetar Eures-Malta också med att tillgodo se behoven hos företag som ska anställa ett stort antal personer. När det schweiziska underhållsföretaget SR Technics etablerade en maltesisk enhet och behövde 350 arbetstagare så samordnade man sig med ETC och Eures-Malta för att göra pr för möjligheterna, utföra den första gallringen och vid detta tillfälle genomföra intervjuer och välja sökanden. “Detta är den typ av tjänster vi uppskattar att erbjuda arbetsgivare och vi planerar att utöka sådana aktiviteter ytterligare. Det verkar som om de företag som jobbat med oss har fått en mycket positiv erfarenhet”, förklarar den maltesiske Eureschefen Raphael Scerri.

Så det verkar som om det finns mycket att vinna på ett samarbete med Eures. Euresteamet i Malta är fullt sysselsatta med att komma i kontakt med så många arbetsgivare som möjligt.

För mer information, kontakta:
Eures.etc@gov.mt

«

Tillbaka